RP pro média

Projekt Zodpovědně s penězi, odstartoval již roku 2006. Tvůrcem projektu je občanské sdružení AISIS, které sídli v Kladně, donátorem projektu je již od jeho vzniku společnost GE Money Bank.

Projekt je zaměřen na zvyšování finanční gramotnosti žáků základních škol a také jejich učitelů. Cíle Zodpovědně s penězi vychází z  obsahu Standardů finanční gramotnosti, které v roce 2006 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.  Reflektuje změny Rámcové ho vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, týkající se oblasti finanční gramotnosti od září 2013, které zavádí povinnou výuku finanční gramotnosti na prvním i druhém stupni základních škol.

Občanské sdružení AISIS již v roce 2006 vydalo publikaci Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň, která obsahuje výukové materiály pro žáky 2. stupně základní školy a metodiku pro jejich pedagogy. Obsah témat knihy Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň naleznete ZDE.

Jelikož je výuka finanční gramotnosti povinná i na 1. stupni základních škol byla v roce 2013 vydána, za finanční podpory GE Money Bank, také kniha Zodpovědně s penězi s pracovními materiály pro žáky 1. stupně základních škol a metodikou pro jejich pedagogy.  Obsah témat knihy Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň naleznete ZDE.

Více informací o publikacích Zodpovědně s penězi najdete ZDE.

V této chvíli připravujeme a pilotně ověřujeme také program pro výuku finanční gramotnosti v mateřských školách. Materiály vychází z mezinárodního programu Aflatoun (www.aflatoun.org), jsou však upraveny týmem pedagogů, kteří učí v mateřských školách v České republice. Cílem tohoto programu je pomoci dětem předškolního věku uvědomit si, že skrze vzdělávání je možné zlepšit svět. Program poskytuje vyvážený sociální a finanční vzdělávací učební plán, díky kterému děti dokáží lépe překonat dané problémy.  Je určen dětem předškolního věku tj. 3-6 let, poskytuje základy sociálního a finančního vzdělávání zaměřeného na období raného dětství.

Definice finanční gramotnosti říká: „Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. “ (Národní strategie Finančního vzdělávání 2007, akt.2010, dostupné z: http://www.nuov.cz/uploads/FG/Narodni_strategie_Financniho_vzdelavani_MF2010.pdf )

Proto je naším cílem vést žáky k tomu, aby porozuměli finančním situacím, se kterými se denně setkávají, naučili se rozhodovat o svých penězích, kapesném a vyznali se v základní finanční terminologii přiměřené svému věku. Žáci se učí promýšlet důsledky svých rozhodnutí a také tomu, jak se nenechat manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami.

Pro školy a jejich pedagogy také nabízíme několik typů seminářů – cyklus seminářů, semináře pro sborovny, semináře se stáží, semináře pro pedagogy 1. stupně, semináře pro pedagogy 2. stupně. Více informací k nabízeným seminářům naleznete ZDE.

Dále pedagogům základních škol zajišťujeme další podporu, například konzultace a mentoringrealizaci projektových dnůnabízíme zpracované a ve výuce ověřené výukové prezentacevýuková videawebinářeE – learning. Více informací k další podpoře naleznete ZDE.