Semináře

Program Zodpovědně s penězi nabízí zájemcům několik typů seminářů.

  • Seminář pro sborovnu – tento seminář zrealizujeme přímo ve Vaší škole a obsah semináře bude přizpůsoben podle Vašich představ a našich možností. Můžeme jej zaměřit na obsah a výstupy finanční gramotnosti na základní škole, na metodiku výuky nebo na zvýšení osobní finanční gramotnosti pedagogů.
  • Seminář pro pedagogy prvního stupně – obsah semináře je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na prvním stupni základní školy.
  • Seminář pro pedagogy druhého stupně – obsah semináře je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na druhém stupni základní školy.
  • Seminář se stáží – dvoudenní akce, kdy první den je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na prvním nebo druhém stupni základní školy a druhý den dopoledne probíhají náslechy ve výuce finanční gramotnosti na prvním nebo druhém stupni.
  • Cyklus seminářů – ucelený cyklus čtyř 2,5 denních seminářů, které realizujeme v krajských projektech financovaných obvykle z ESF.