Historie

Finanční gramotnosti se věnujeme již od roku 2006.

Realizujeme program Rozumíme penězům – komplexní vzdělávací program finanční gramotnosti, který byl nejdříve zaměřen jen na učitele a žáky základních škol.

Program jsme postupně rozšířili i na pedagogy mateřských škol a na studenty středních škol. A v průběhu roku 2018 jsme začali realizovat přednášky pro širší veřejnost.

Naším cílem je přispět k finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Od roku 2006 do konce roku 2022 se do programu zapojilo téměř 5 050 učitelů a 28 450 žáků a studentů a stovky účastníků přednášek z nepedagogické veřejnosti.

Zadluženost obyvatel ČR a i průzkumy MF ČR nadále ukazují, že finanční gramotnost obyvatel ČR stále není příliš vysoká a to je pro nás motivací toto téma realizovat napříč věkovými skupinami – s dětmi, žáky, studenty, jejich pedagogy i seniory.