Projektové dny s bankéřem

Chcete vidět výuku finanční gramotnosti v praxi a přímo na Vaší škole? Vyberte si téma a objednejte si od nás lektora, který formou projektového dne dané téma zrealizuje s třídou Vašich žáků.

Kapacita akcí zdarma je naplněna – pro celý rok 2024 máme evidovány zájemce i náhradníky. V tuto chvíli si školy mohou objednávat jen projektové dny financované z šablony Inovativní vzdělávání žáků ZŠ/SŠ nebo jiných zdrojů.

Seminář pro pedagogy je zaměřen na zvýšení osobní finanční gramotnosti. Četli jste o tom, jaké změny nastaly pro nás spotřebitele v oblasti záruk a uplatňování reklamací? Ať už učíte finanční gramotnost nebo jen chcete více rozumět svým financím a všemu, co je s nimi spojené, právě Vám nabízíme náš seminář osobní finanční gramotnosti.

Každý projektový den trvá 4 až 5 vyučovacích hodin a je určen pro jednu třídu. Pokud máte zájem o projektové dny do Šablon, naši nabídku najdete zde.

Při realizaci projektového dne Vám dodáme Metodiku projektových dní včetně pracovních listů pro žáky. Projektové dny můžete vybírat z níže uvedených témat.

Téma projektového dne pro žáky 3. – 5. ročníku

  1. Poznáváme mince a bankovky – cíle projektového dne: Žáci se seznamují s historií směnného obchodu, s podobou nejstarších mincí na území českého státu, formou hry sledují vývoj mincí v souvislosti s českou historií, zkoumají české bankovky od bankocetlí až po současnost. Velmi důležité by mělo být pro žáky seznámení s ochrannými prvky současných českých bankovek. Žáci by měli získat informace o tom,
    jaké ochranné prvky na bankovkách jsou, proč existují ochranné prvky, jak se ochrana bankovek vyvíjí v čase, kdo bankovky vydává, z čeho se bankovky vyrábí.

Témata projektových dní pro žáky 6. – 9. ročníku

  1. Nákup mimo kamenné prodejny – cílem projektového dne je soustředit se především na práva spojená s nákupem na internetu, seznámit se a dokázat správně využívat právo na odstoupení od kupní smlouvy. Cílem není vytvořit z žáků experty na oblast spotřebitelských práv, ale zvýšit jim jejich právní vědomí v přiměřené míře jejich věku a potřebám. Jedná se o téma, které zahrnuje kritéria výběru prodejce, rizika spojená s jednotlivými druhy prodejů, jako jsou internetové obchody, podomní prodej, uzavření smlouvy po telefonu.
  2. Spotřebitelské úvěry – půjčky a úvěry domácností jsou stále velkým problémem naší společnosti. Spotřebitelé mnohdy nedokáží dostatečně zhodnotit rizika, která s sebou zadlužení nese, nerozumí ustanovením ve smlouvách a neznají svá práva. Žáci získají představu o základních právech v oblasti spotřebitelských úvěrů. Naučí se orientovat v jednoduché úvěrové smlouvě a spočítat si finanční náklady na úvěr. Cílem je, aby si žáci dokázali zhodnotit rizika spojená se zadlužení.
    Toto téma vybírejte pro třídy, které mají větší přehled v oblasti finanční gramotnosti.

MÁTE O PROJEKTOVÝ DEN ZÁJEM? VYPLŇTE TENTO FORMULÁŘ

A jak hodnotí realizaci projektových dnů učitelé, jejichž žáci program absolvovali?

  • Projekty jsou velmi dobře zpracovány, nenásilnou a zábavnou formou pomohly dětem zorientovat se ve světě peněz. Žáci pracovali ve skupinách – práce je velice bavila, trénovali týmovou práci, rozdělení úkolů. Projekty velmi dobře rozvíjejí čtenářskou gramotnost, mezipředmětové vztahy, žáci si zkoušejí sebehodnocení i hodnocení ostatních, mají radost z výroby plakátů a výstupů z projektů. Výhoda byla, že paní učitelky mohly sledovat nebo i pomáhat při projektech a pozorovat své žáky při práci. Také konzultace s lektory po výuce byla velmi užitečná. (Miluše Kurzová, 31. ZŠ Plzeň)
  • Naši třeťáci absolvovali projektový den na téma Peníze. Byl to velmi hezký, poučný i zábavný projektový den. Žáci plnili úkoly s nadšením, individuální práce byla kombinována se skupinovou. Žáci vnímali jevy v souvislostech, využívali předchozích znalostí a dovedností. Porozuměli úkolům, našli řešení a splnili úkol. Intenzivně pracovali  od začátku do konce. S lektorkou navázali přátelský vztah, nebáli se projevit. (Soňa Studénková, 26. ZŠ Plzeň)
  • Téma České mince bylo přizpůsobeno věku dětí. Děti pracovaly se zájmem. Samy pak zhodnotily, že se jim den velmi líbil a dozvěděly se hodně nových informací. Projekt byl dobře připraven. (Blanka Písaříková, ZŠ Plzeň Božkov)