Nabízíme

Kapacita akcí, které realizujeme a financujeme z grantů, je pro rok 2023 naplněna.
V tuto chvíli připravujeme žádosti o granty pro rok 2024. Další zájemce evidujeme do realizace aktivit od ledna 2024.

Rozklikněte si aktivitu, o kterou máte zájem, a u jejího popisu najdete formulář, kterým se přihlásíte mezi zájemce.

Aktivity financuje MONETA Money Bank a grant Ministerstva průmyslu a obchodu – proto jsou pro Vás zdarma. Další akce si školy mohou financovat například z šablon.

Střední školy


Pro nové zájemce mohou být tyto aktivity ZDARMA od ledna 2024

Pro seniory


Pro nové zájemce mohou být tyto aktivity ZDARMA od ledna 2024

Pro podporu finanční gramotnosti dále nabízíme…

Nabídka programu Rozumíme penězům je rozmanitá. Výše uvedená nabídka je v tuto chvíli pro účastníky zdarma, financuje ji MONETA Money Bank a grant z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Školám nabízíme i projektové dny do Šablon, a to pro žákůy I. i II. stupně. Postup je jednoduchý, učitel si vybere téma, objedná lektora a získá program na 4 hodiny pro celou třídu, který lze uhradit i ze Šablon.

Finanční gramotnost přináší témata, která v každodenním životě uplatňuje každý z nás. Proto naše semináře vyhledávají pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, rodiče i širší veřejnost. Realizujeme semináře zaměřené na osobní finanční gramotnost, ale i na metodiku výuky na základní škole.

V nabídce knih máme kromě materiálů pro účastníky kurzů i další knihy, které si můžete přímo zakoupit. Najdete zde metodiky výuky pro pedagogy, pracovní listy s praktickými úkoly pro mladší žáky a sbírky úloh z reálného života propojující matematickou, čtenářskou a finanční gramotnost pro žáky starší.

Máte zájem smysluplně rozvíjet finanční gramotnost na vaší škole? Absolvujte s námi vzdělávání, staňte se členy Klubu Rozumíme penězům. Klubovým školám nabízíme i mimořádné akce, jako například Letní školu, kde pedagogové získají aktuální informace a metodické materiály, potkají se s odborníky z banky a mají možnost sdílet své zkušenosti s kolegy z jiných škol.

Tým lektorů Rozumíme penězům tvoří finanční odborníci i učitelé ze škol, kteří všechny úlohy v našich knihách ověřují se svými žáky.