Nabízíme

Nabídka programu Rozumíme penězům je rozmanitá. Školám nabízíme projektové dny na témata budující finanční gramotnost u žáků I. nebo II. stupně. Postup je jednoduchý, učitel si vybere téma, objedná lektora a získá program na 4 až 5 hodin pro celou třídu v hodnotě 4 500 Kč, který lze uhradit i ze Šablon.

Finanční gramotnost přináší témata, která v každodenním životě uplatňuje každý z nás. Proto naše semináře vyhledávají pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, rodiče i širší veřejnost. Rozumět světu peněz a vyznat se ve finančních produktech učíme také seniory, kterým nabízíme zdarma přednášky v projektu Škola odpovědného spotřebitele.

V nabídce knih nechybí metodiky výuky pro pedagogy, pracovní listy s praktickými úkoly pro mladší žáky a sbírky úloh z reálného života propojující matematickou, čtenářskou a finanční gramotnost pro žáky starší.

Máte zájem smysluplně rozvíjet finanční gramotnost na vaší škole? Absolvujte s námi vzdělávání, staňte se členy Klubu Rozumíme penězům. Klubovým školám nabízíme i mimořádné akce, jako například Letní školu, kde pedagogové získají aktuální informace a metodické materiály, potkají se s odborníky z banky a mají možnost sdílet své zkušenosti s kolegy z jiných škol.

Tým lektorů Rozumíme penězům tvoří finanční odborníci i učitelé ze škol, kteří všechny úlohy v našich knihách ověřují se svými žáky.