Cíl programu

Co je cílem programu Rozumíme penězům?

Prostřednictvím programu Rozumíme penězům chceme přispět k tomu, abychom se my všichni uměli rozhodovat o finančních záležitostech. Naším cílem je naučit se, jak a kde získat dostatek důvěryhodných informací, vyznat se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, být si vědom důsledků svého rozhodnutí a nenechat se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami.

  • Program je určen široké veřejnosti.
  • Realizujeme přednášky pro seniory.
  • Vedeme workshopy pro studenty středních škol.
  • Ale nejvíc se zaměřujeme na pedagogy, kteří s žáky a studenty pracují. Věříme, že právě oni mohou nejvíc ovlivnit to, na kolik bude naše společnost finančně gramotná. Proto chceme prostřednictvím svých aktivit pedagogům zajišťovat vše, co pro výuku finanční gramotnosti mohou využít – ať už jsou to odborné texty, metodické materiály, pracovní listy, projektové dny, semináře, literatura.

Cílem programu Rozumíme penězům není:

  • podporovat u dětí konzumní způsob života,
  • zredukovat motivy rozhodování v různých životních situacích na „motiv osobního prospěchu“,
  • učit zúčastněné osoby jak dosahovat co největšího zisků a na základě jeho výše hodnotit správnost či nesprávnost konkrétních  rozhodnutí.

Program Rozumíme penězům vychází i z toho, že každý z nás má spoustu priorit, kterými zdaleka nejsou jenom peníze, respektive výše zůstatku na účtu. Každý z nás má své sny a jde nám o to, abychom se při jejich realizaci nedostali do problémů. K tomu nám může dopomoci finančně gramotné rozhodování.