Standardy FG

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.

Naším cílem je přispívat k finanční gramotnosti dětí, žáků, studentů i dospělých spotřebitelů.

Naše semináře a metodické materiály vychází ze Standardů finanční gramotnosti, které stanovují cílovou úroveň finanční gramotnosti pro každý ze stupňů vzdělání. Stupeň finanční gramotnosti stanovený ve Standardech pro poslední ročník střední školy se zároveň považuje za stupeň finanční gramotnosti dospělého spotřebitele.