Kdo je kdo v týmu Rozumíme penězům

Tým Rozumíme penězům tvoří v první řadě lektoři. Vážíme si toho, že v našem týmu jsou lidé s velkou praxí – projektové dny pro žáky vedou ti, kteří učili nebo učí ve školách, vzdělávání pedagogů vedou lektoři s dlouholetou praxí, kteří sami byli nebo stále jsou pedagogy.

Zajímá Vás téma finanční gramotnosti? Do svého týmu přijmeme další kolegy a kolegyně – ať už pedagogy, tvůrce metodik, kteří mají k finanční gramotnosti pozitivní vztah nebo přímo odborníky na toto téma. Hledáme ale i nadšence pro tvorbu her a dalších aplikací.

AnV

Anna Valešová – lektorka

Anička je lektorka finanční gramotnosti se zaměřením především na metodiku pro 2. stupeň základní školy. Jako bývalá ředitelka školy má zkušenosti se zaváděním finanční gramotnosti do Školního vzdělávacího programu, jako učitelka pak i s její výukou.
Vystudovala VŠCHT Praha a pak absolvovala pedagogické minimum na ZČU v Plzni.


avatar

Blanka Staňková – lektorka

Blanka je lektorka finanční gramotnosti se zaměřením na metodiku pro 1. stupeň základní školy, spoluautorka knih Rozumíme penězům pro 1. stupeň a Sbírka úloh Rozumíme penězům pro 3. – 5. ročník, autorka řady metodických materiálů k finanční gramotnosti. Zároveň učitelka na 1. stupni základní školy a lektorka kritického myšlení – lektoruje kurzy RWCT a čtenářských dovedností.
Vystudovala PedF UJEP Brno, učitelství pro 1. stupeň ZŠ.


Jana Nováková – lektorka

Jana je lektorka finanční gramotnosti se zaměřením na metodiku pro 2. stupeň základní školy a spoluautorka Sbírky úloh Rozumíme penězům pro 6. – 9. ročník.
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor matematika – základy techniky. Pracuje na Gymnáziu v Kralupech nad Vltavou.


Robert Kočí – lektor

Robert je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.
Vystudoval Právnickou fakultu MU Brno obor právní specializace správní a finanční právo.


Stáňa Křížová – lektorka a manažerka programu

Stáňa je původně učitelka matematiky a občanské výchovy. Od roku 2006 lektorka programu a také ten, kdo o program Rozumíme penězům společně s lektory a koordinátory pečuje.
Vystudovala Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni v oboru matematika – občanská výchova.
Lektoruje převážně semináře zaměřené na osobní finanční gramotnost a metodiku výuky, příležitostně vede i projektové dny.


Veronika Kalátová – lektorka

Veronika je konzultantka, mentorka a lektorka finančního vzdělávání. Má zkušenosti i s rolemi finančního poradce, ředitelky podpory prodeje, produktového i projektového manažera v bankovnictví, pojišťovnictví i investičních fondech. Je autorkou projektu Finanční zralost (www.financnizralost.cz).
Vystudovala Vyšší odbornou školu ekonomickou v Praze, dále Manažerská studia – řízení lidských zdrojů na UJAK. Absolvovala MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou titulu EFA (European Financial Advisor).


Vlaďka Procházková – lektorka

Vlaďka je lektorka finanční gramotnosti se zaměřením na metodiku pro 1. stupeň základní školy, spoluautorka knih Rozumíme penězům pro 1. stupeň a Sbírka úloh Rozumíme penězům pro 3. – 5. ročník.
Vystudovala Pedagogickou školu v Praze, učila na 1. i 2. stupni ZŠ Otokara Chlupa, Praha. Lektoruje RWCT a čtenářskou gramotnost.


Zdeněk Brož – lektor

Zdeněk byl v roce 2006 členem týmu, který vytvářel program Rozumíme penězům. V rámci programu Rozumíme penězům lektoruje workshopy na téma “škola odpovědného spotřebitele”, které se zaměřují na práva spotřebitelů, a také lektoruje semináře zaměřené na metodiku výuky finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ.
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové v oboru matematika – technika.