Tým Rozumíme penězům tvoří v první řadě lektoři. Vážíme si toho, že v našem týmu jsou lidé s velkou praxí – projektové dny pro žáky vedou ti, kteří učili nebo učí ve školách, vzdělávání pedagogů vedou lektoři s dlouholetou praxí, kteří sami byli nebo stále jsou pedagogy.

Zajímá Vás téma finanční gramotnosti? Do svého týmu přijmeme další kolegy a kolegyně – ať už pedagogy, tvůrce metodik, kteří mají k finanční gramotnosti pozitivní vztah nebo přímo odborníky na toto téma. Hledáme ale i nadšence pro tvorbu her a dalších aplikací.

Anna Valešová – lektorka
Vystudovala jsem VŠCHT Praha. Dále jsem absolvovala pedagogické minimum na ZČU v Plzni. Na SOU v Rokycanech jsem působila jako učitelka odborných předmětů a do roku 2020 jsem byla ředitelkou na Základní a Mateřské škole Hrádek. Po absolvování lektorských dovedností lektoruji v programu Rozumíme penězům semináře pro 2. stupeň. Mám kvalifikaci pro Ekologickou a Enviromentální výchovu. Bydlím v Rokycanech, mám ráda procházky v lese, dobrou hudbu, knihu a lidi.

Alena Kotrbová – lektorka
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu ÚK Praha, učitelství 5. – 12. ročník, obor fyzika. Pracovala jsem na ZŠ, poté 13 let na SŠ, z toho jsem byla 8 let ředitelka. Nyní působím jako ředitelka na ZŠ Žižkova Kutná Hora. Dlouhodobě učím fyziku, informatiku, matematiku, dílny a 3 roky finanční gramotnost. Jsem koordinátorka ICT, metodik ICT, Lektor ICT (pokročilé ovládání PC, grafika, fotografie a video, textový editor), metodička technický prací. Od roku 2008 jsem koordinátorka Finanční gramotnosti. Od roku 2011 lektorka Rozumíme penězům. Bydlím v Kutné Hoře, zajímám se o techniku, ICT, focení, natáčení, astronomii, cestování a kulturu.

Blanka Staňková – lektorka
Vystudovala jsem PedF UJEP Brno, učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pracovala jsem jako učitelka pro 1. stupeň a také jako odborný asistent PedF UK, katedra ČJ. Absolvovala jsem kurzy mentorské a lektorské dovednosti, videotrénink. Lektoruji témata základní a rozšiřující kurzy RWCT, rozvoj čtenářských dovedností, Inovace ve vzdělávání, další vzdělávání učitelů na PedF UK a finanční gramotnost. Jsem spoluautorka knihy Rozumíme penězům pro 1. stupeň. Bydlím v Praze, ale pocházím z Moravy.

Gabriela Hanzlová – lektorka
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu TU v Liberci aprobace dějepis a občanská výchova. Pracovala jsem na ZŠ Frýdlant jako učitelka na 2. stupni. V současné době pracuji na ZŠ v Praze. Vyučuji dějepis, člověk ve společnosti, informatiku, pracovní činnosti – finanční gramotnost. Jsem koordinátorka finančního vzdělávání na škole. Absolvovala jsem kurzy Rozumíme penězům v Libereckém kraji. Lektoruji Rozumíme penězům pro 2. stupeň. Bydlím v Praze i v Bílém Potoce pod Smrkem, ráda řídím auto.

Iva Jehličková – lektorka
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové obor učitelství pro 1. stupeň. Pracuji na ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi. Jsem zástupkyně ředitele a učitelka 1. – 5. ročníku. Lektoruji Kooperativní učení a program Rozumíme penězům pro 1. stupeň. Jsem spoluautorka knihy Rozumíme penězům pro 1. stupeň. Bydlím v Chrudimi.

Jana Nováková – lektorka
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze obor matematika – základy techniky. Pracovala jsem jako učitelka na ZŠ, kde jsem vyučovala matematiku, základy techniky a informatiku. V současné době působím na Gymnázium v Kralupech nad Vltavou. Lektoruji semináře Rozumíme penězům pro 2. stupeň. Bydlím v Kralupech nad Vltavou. Ráda čtu, cestuji, sportuji a ráda navštěvuji divadlo.

Petra Přibylová – lektorka
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, učitelství 5. – 12. ročník, obor matematika – chemie. Pracuji jako učitelka a zástupkyně ředitele na Základní škole v Lánech. Lektoruji semináře Rozumíme penězům pro 2. stupeň. Bydlím v Kladně.

Robert Kočí – lektor
Vystudoval jsem Právnickou fakultu MU Brno obor právní specializace správní a finanční právo. Pracoval jsem jako likvidátor a hlavní pokladní v České spořitelně a. s., Chrudim. Nyní učím anglický jazyk a finanční gramotnost na ZŠ Dr. J. Malíka. V rámci projektu Rozumíme penězům lektoruji semináře, jsem autor sešitu Pojištění, projektových dní v projektu Škola odpovědného spotřebitele a jsem spoluautor Sbírky úloh Rozumíme penězům. Bydlím v Chrudimi.

Stáňa Křížová – lektorka a manažerka programu
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v oboru matematika – občanská výchova. Absolvovala jsem kurzy lektorských dovedností a semináře z oblasti pedagogiky a psychologie. V roce 2006 jsem byla členem týmu, který vytvářel  program Rozumíme penězům. Pracovala jsem jako učitelka, zástupkyně ředitelky a manažerka projektů Školy v pohybu a Rozumíme penězůmi. Od roku 2006 lektoruji semináře zaměřené na témata přeměna školy, management škol, teambuildingové aktivity a finanční gramotnost.

Vlaďka Procházková – lektorka
Vystudovala jsem Pedagogickou školu v Praze, učila jsem na 1. i 2. stupni ZŠ Otokara Chlupa, Praha. Lektoruji RWCT a čtenářskou gramotnost. Absolvovala jsem základní kurs RWCT, rozšiřující kursy RWCT, Lektorské dovednosti, Duhovou konferenci, Rozvoj čtenářských dovedností. Jsem spoluautorka knihy Rozumíme penězům pro 1. stupeň. Mám praxi na malé školičce i na velké sídlištní škole v Praze. Zkušenosti však čerpám především od svých sedmi vnoučat.

Zdeněk Brož – lektor
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové v oboru matematika – technika. Pracoval jsem jako učitel, inspektor ČŠI, vedoucí vzdělávacího centra a od roku 1991 jsem ředitelem Základní školy Dr. J. Malíka v Chrudimi. Absolvoval jsem kurzy lektorských dovedností a semináře z oblasti pedagogiky a psychologie. Od roku 2000 lektoruji semináře zaměřené na témata přeměna školy, management škol a teambuildingové aktivity. V roce 2006 jsem byl členem týmu, který vytvářel program Rozumíme penězům. V rámci programu Rozumíme penězům lektoruji workshopy na téma “škola odpovědného spotřebitele”, které se zaměřují na práva spotřebitelů, a také lektoruji semináře zaměřené na metodiku výuky finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Jsem spoluautorem knih Ředitelská kuchařka a Učím s radostí. Jsem instruktorem lyžování a vodáctví.