moneta logo
logo aisis

Projektový den Hospodaření domácnosti

Základním stavebním kamenem finanční spokojenosti je o umění správně hospodařit se svými penězi. Ministerstvo školství ve svých standardech finanční gramotnosti pro základní vzdělávání má základní okruhy zaměřené na:

  • nakupování a placení
  • hospodaření domácnosti
  • přebytek rozpočtu domácnosti
  • schodek rozpočtu domácnosti

Téma, které je odrazovým můstkem do finančního světa, zařadil mezi své projektové dny i projekt Rozumíme penězům. Tento program je zaměřen pro žáky na 1. i 2. stupni základní školy v rozsahu 4 nebo 5 vyučovacích hodin. Připravenou metodiku lze využít pro různé vědomostní úrovně žáků a poskytnout tak potřebné znalosti problematiky hospodaření domácnosti. 

Projektový den pomáhá žákům:

  • zorientovat se v názvosloví nákladových položek – povinné, nezbytné a zbytné výdaje,
  • pochopit, co je to přebytek a schodek a jak s výsledky rodinného rozpočtu pracovat,
  • poznat průměrné rodinné výdaje za jednotlivé nákladové položky,
  • uvědomit si na rodinných příbězích realitu hospodaření domácnosti
  • rozvíjet kritické myšlení v krizových scénářích, když nastane nečekaná událost. 

Lektor v rámci celého projektového dne využívá pracovní listy. Aktivity zaměřené na konkrétní rodinnou situaci je možné opakovat, neb jsme připravili až 5 různých rodinných scénářů.

Skupinová práce, diskuse s lektorem a případně i následná komunikace v rodinách umožní žákům rozvíjet své vlastní hospodárné návyky a věříme, že probudí i další zájem a zvědavost se oblasti peněz dále věnovat.

Děkujeme za finanční dar MONETA Money Bank, a. s., která umožnila vzniku metodického materiálu, který je možné si po přihlášení stáhnout zdarma.

Celý článek s proklikem na metodický materiál je přístupný jen přihlášeným uživatelům.
Pro pokračování ve čtení se PŘIHLAŠTE NEBO ZAREGISTRUJTE
Veronika Kalátová
Veronika Kalátová
Je konzultantka, mentorka a lektorka finančního vzdělávání. Je autorkou projektu Finanční zralost (www.financnizralost.cz). Veronika má více jak 25 let zkušenost ve finančním světě. Absolvovala MBA Finančního poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor).

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...