Kontakt

Realizátor programu:

Aisis z. ú.AISIS, z. ú.
Floriánské náměstí 103
272 01 Kladno
www.aisis.cz
Telefon: 312 245 818

IČ: 67 79 88 53, DIČ: CZ 67 79 88 53
č. ú.: 380 801 319/0800 ČS Kladno

Manažerka programu:

Stanislava Křížová: stanislava.krizova@aisis.cz
telefon: 607 621 558

Posláním AISIS je tvorba a realizace obecně prospěšných programů,  které umožňují lidem rozvíjet klíčové životní dovednosti, napomáhají  k rovným příležitostem a podporují trvalý rozvoj organizací.

AISIS vznikl v roce 1999. Za dobu své činnosti připravil a zorganizoval  desítky projektů pro firmy, školy, volnočasové a neziskové organizace a státní instituce, kterými prošly desítky tisíc dětí, studentů  i dospělých.