O projektu

Projekt Zodpovědně s penězi v Plzeňském kraji byl schválen Plzeňským krajem v rámci OPVK – další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a je v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a vzdělávací soustavy Plzeňského kraje, konkrétně rozvíjet ŠVP, zajistit metodickou podporu a připravenost ZŠ.

Projekt je realizován od března 2009 do září 2011. Projekt Zodpovědně s penězi v Plzeňském kraji se zaměřuje na nedostatkovou oblast v rámci DVPP – finanční vzdělávání na ZŠ s využitím efektivních metod výuky (práce s modelovými situacemi, kooperativní metody, problémové vyučování, prožitkové metody a využití ICT ve výuce).