Seminář pro pedagogy 2. stupně

Obsah semináře je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na druhém stupni základní školy.

Seminář je zaměřen na formy a metody výuky směřující k rozvoji finanční gramotnost žáků 2. stupně.
Účastníci získají inspiraci, jak žáky seznámit s tématy: vedení rozpočtu domácnosti, příjmy, výdaje, pojmy hrubá a čistá mzda, jak žákům zprostředkovat základní finanční produkty a jejich praktické využití.
Program klade důraz na to, aby se žáci naučili rozumět penězům a zároveň, aby se peníze nestávaly cílem, ale prostředkem. V programu není kladen důraz na témata podnikání, ale na témata, která by měl
ovládat každý občan.
Náplní bude inspirace na kratší výukové jednotky propojitelné s nejrůznějšími oblastmi, ale také ukázky delší práce, projektových dní.

Obsah semináře:

  • Vzdělávací seminář zaměřený na výuku finanční gramotnosti na 2. stupni.
  • Materiály vychází ze Standardů finanční gramotnost a odpovídají požadavkům upraveného Rámcového vzdělávacího programu.
  • Seminář vedou lektoři, kteří zároveň učí finanční gramotnost na 2. stupni základní školy.

Co získáte?

  • Seznámíte se s materiály a metodikou finanční gramotnosti pro 2. stupeň na základních školách.
  • Možnost objednat si knihu Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň, která bez vzdělávacího semináře není k prodeji.
  • Získáte informace, jak začlenit výuku finanční gramotnosti do Školního vzdělávacího programu.
  • Osvojíte si metodiku výuky finanční gramotnosti na 2. stupni základní školy.
  • Zvýšíte svoji osobní finanční gramotnost.

Kniha Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň

Kniha pro výuku finanční gramotnosti na 2. stupni základní školy je šanon složený z deseti tematických celků. Obsah jednotlivých dílů najdete najdete zde. Každé téma má v úvodní části podrobnou metodiku pro učitele, na kterou navazují pracovní a informační listy pro žáky. Všechny materiály pro žáky jsou určené ke kopírování – v každém tématu jsou vloženy jako samostatné černobílé listy formátu A4, aby se Vám dobře kopírovaly.

Autorka knihy: Jitka Kašová a kolektiv
S materiály z této knihy se můžete seznámit na našich seminářích a pedagogům, kteří seminář Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň s námi již absolvovali, nabízíme tuto knihu ke koupi.

Cena knihy včetně poštovného a balného je 1 140 Kč.

Všechny naše semináře jsou akreditované MŠMT.