Cyklus seminářů

Cyklus čtyř dvoudenních seminářů

Na každém semináři se účastníci seznámí se dvěma lekcemi z programu Zodpovědně s penězi. Cyklus seminářů je složen z odborné a metodické části.

Odborná část zahrnuje poznatky z oblasti finanční gramotnosti, především znalost tvorby rozpočtu, principy zodpovědného rozhodování a orientace ve finančních produktech. V této části zvyšují svoji finanční gramotnost i pedagogové. Tato část seminářů je lektorována odborníky na finanční produkty, právníky, lidmi, kteří pracují v poradnách pro předlužené osoby.

Metodická část nabízí účastníkům podrobné seznámení s metodickou příručkou dané lekce, se studijním materiálem pro žáky, s používanými metodami. Účastníci obdrží na každém ze seminářů metodické sešity a soubor pracovních materiálů k absolvovaným lekcím. Tuto část seminářů vedou pedagogové, kteří sami už delší dobu finanční gramotnost ve škole učí.

Program je založen na skupinové práci v modelových domácnostech a řešení konkrétních životních situací spojených s rozhodováním o současných i budoucích financích. Témata jsou zpracována pro realizaci formou projektového vyučování, ale je možné je využít i při práci v jednotlivých vyučovacích hodinách.

Co škole zapojení do projektu přinese?

Součástí projektu jsou jednodenní “ochutnávkové“ semináře pro celé pedagogické sbory, jejichž cílem je učinit z finančního vzdělávání téma pro celý pedagogický sbor. Dále rozšiřující, prohlubující semináře pro učitele, kteří budou na jednotlivých školách působit v roli koordinátorů finančního vzdělávání. V souvislosti s touto jejich rolí je třeba vybavit je potřebnými vědomostmi a dovednostmi, kompetencemi. Školám jsou dále poskytnuty učební a pracovní materiály pro žáky, společně se zpracovanými metodickými postupy pro učitele, odborné konzultace, informační servis a další služby, jejichž cílem je pomoci učitelům s výukou jak v rovině teoretické, tak praktické.

Přínos projektu pro školy přitom není ohraničen pouze oblastí finančního vzdělávání. Učitelé si během projektu osvojí efektivní didaktické postupy, které mohou využít ve výuce různých vzdělávacích oborů, komunikační dovednosti, které se mohou kladně odrazit na klimatu v učitelském sboru. Dovednosti koordinátorů finančního vzdělávání v oblasti plánování výuky a zkušenosti s týmovou prácí je možné využít také v dalších oblastech školního dění (školní projekty, tvorba strategie rozvoje školy atd.).

Máte zájem o zapojení do tohoto projektu? Napište nám. Ve spolupráci s Vámi můžeme získat finanční prostředky na realizaci projektu právě pro Vaši školu.