Seminář pro pedagogy 1. stupně

Obsah semináře je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na prvním stupni základní školy.

Seminář je zaměřen na formy a metody výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků 1. stupně za podpory čtenářské gramotnosti a kritického myšlení.
Účastníci si ze semináře odnesou náměty k finančnímu vzdělávání s podporou čtenářské gramotnosti a kritického myšlení žáků a inspiraci, jak na 1. stupni základní školy propojovat výuku fnanční gramotnosti s dalšími vyučovacími předměty.
Náplní semináře bude inspirace na kratší výukové jednotky propojitelné s nejrůznějšími oblastmi, ale také ukázky delší práce, projektových dní.

Obsah semináře:

  • Vzdělávací seminář zaměřený na výuku finanční gramotnosti na 1. stupni.
  • Materiály vychází ze Standardů finanční gramotnost a odpovídají požadavkům upraveného Rámcového vzdělávacího programu.
  • Seminář vedou lektoři, kteří zároveň učí finanční gramotnost na 1. stupni základní školy.

Co získáte?

  • Seznámíte se s materiály a metodikou finanční gramotnosti pro 1. stupeň na základních školách.
  • Možnost objednat si knihu Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň, která bez vzdělávacího semináře není k prodeji.
  • Získáte informace, jak začlenit výuku finanční gramotnosti do Školního vzdělávacího programu.
  • Osvojíte si metodiku výuky finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy.
  • Zvýšíte svoji osobní finanční gramotnost.

Kniha Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň

Kniha pro výuku finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy obsahuje 26 tematických celků zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků od 1. do 5. ročníku. Ke každému z témat je zpracována podrobná metodika pro pedagogy doplněná konkrétními postřehy z výuky.

Kniha obsahuje 100 stran metodiky pro učitele, slovník pojmů finanční gramotnosti a porovnání obsahu a cílů knihy s aktualizovaným RVP ZV a se Standardy finanční gramotnosti. Na vloženém CD pak najdete 250 stránek pracovních listů pro žáky. Z této sady si pedagogové mohou vybírat, která témata a které pracovní listy využijí a ty si libovolně kopírovat pro své žáky.

Autorky knihy: Yvona Darániová, Iva Jehličková, Kateřina Jílková, Jitka Krausová, Blanka Staňková, Vladimíra Strculová
Autorky knihy učí finanční gramotnost na základních školách a materiály do této knihy ověřily nejen se svými žáky, ale také ve spolupráci s dalšími 24 pedagogy z 10 základních škol.

S materiály z této knihy se můžete seznámit na našich seminářích a pedagogům, kteří seminář Zodpovědně s penězi pro 1. stupeň s námi již absolvovali, nabízíme tuto knihu ke koupi.

Tvorba knihy byla financována GE Money Bank a tak Vám ji nabízíme za dotovanou cenu 150 Kč + poštovné a balné (139 Kč).

Výuku finanční gramotnosti na základních školách podporujeme především realizací vzdělávacích akcí, ale také nabídkou knih pro vyučující a žáky. Naší prioritou je ale vzdělávání a tak tyto výukové materiály nabízíme jen účastníkům seminářů, na kterých se s metodikou a záměrem našich knih seznámí.

Všechny naše semináře jsou akreditované MŠMT.