Konzultace a mentoring

Nevíte, jak finanční gramotnost realizovat ve Vaší škole? Chcete poradit se zařazením témat, zvolením formy a metod výuky? Objednejte si naše konzultanty, kteří mají zkušenosti z projektu Zodpovědně s penězi a to z již devíti krajů České republiky.

Začali jste učit finanční gramotnost? Pak Vašim pedagogům nabízíme podporu individuální formou vzdělávání – mentoringem.

Konzultace i mentoring mohou být realizovány pro vedení školy nebo jednotlivé pedagogy nebo i pro menší skupinu pedagogů, kteří mají společné téma či cíl.

Mentoring nabízí učiteli pohled z venku, možnost rozebrat vlastní výuku. Spolupráce s mentorem je přínosná pro pedagogy, kteří se chtějí si neví s něčím rady, chtějí se něčemu naučit, mají zájem o zpětnou vazbu na svoji výuku, chtějí profesně růst.

Co proto musíte udělat?

  • Napište nám svoji představu.
  • My Vám na základě toho upřesníme naše možnosti a kalkulaci.

Chcete mít konkrétnější představu o tom, co je to mentoring?