Další podpora

Finanční vzdělávání pedagogů v programu Zodpovědně s penězi je zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků základní školy, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Naše semináře vedou autoři nebo spoluautoři výukových materiálů, kteří zároveň na základních školách finanční gramotnost vyučují. Tyto lektory doplňují na seminářích také odborníci – finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníci, sociální pracovníci.

Pedagogům ale nabízíme podporu při výuce finanční gramotnosti nejen formou prezenčních seminářů. Prezenční semináře jsou základem naší nabídky a po jejich absolvování můžete získat podrobné metodické i výukové materiály pro první i druhý stupeň.

Kromě toho pro pedagogy připravujeme průběžně aktualizovanou nabídku:

  • Inspiromat – praktický průvodce pedagoga problematikou finančního vzdělávání žáků 1. i 2. stupně ZŠ. Obsahuje zásobník více než sedmdesáti inspirativních i hotových pracovních materiálů nebo celých lekcí.
  • Videa pro výuku – videa k finančním pojmům, která připravili žáci základních škol; jsou tedy zpracována jazykem dětí a proto věříme, že je budete moc využít při výukových lekcích v projegramu Zodpovědně s penězi.
  • E-learning – vzdělávání z domova zaměřené na zvýšení osobní finanční gramotnosti pedagogů.
  • Webináře – online semináře nebo jejich záznam.