Výukové prezentace

 • Hledáte doplnění do své výuky finanční gramotnosti?
 • Postrádáte vhodné výukové materiály pro objasnění pojmů a souvislostí ve finanční gramotnosti?
 • Uvítali byste materiál, který můžete využít při práci s celým třídním kolektivem i pro samostatnou práci žáků?

To vše Vám nabízí výukové prezentace.

Některé prezentace jsou vhodné i pro žáky 1. stupně. Záleží na tom, jak moc se žáci tomuto tématu věnují. Část prezentací je vytvořena v PowerPointu a část v programu Prezi. Informace k programu Prezi najdete na konci této stránky.

Jak využít jednotlivé prezentace ve výuce?

Všechny lze použít vcelku, například jako samostudium u počítače, ale zároveň je možné využít jen nějakou část prezentace. Pak je potřeba při zadávání práce žákům sdělit od kterého snímku mají začít, a kterým skončit. V prezentacích vytvořených v Prezi jsou čísla snímků vidět na liště ve spodní části prezentace. Tažením kroužku v liště lze přeskočit na požadovaný snímek.

Výukové prezentace:

Komplexní výukové prezentace pro žáky 2. stupně

 • Hospodaření domácnosti: Prezentace je zamýšlena jako alternativní materiál k informačním listům ze sešitu Hospodaření domácnosti při tvorbě rozpočtu domácnosti, plánování příjmů a výdajů. Obsahuje velké množství statistických údajů. Optimální je, když do každé modelové domácnosti je jeden počítač. Téma je rozšířeno o informace, které nejsou součástí sešitu Hospodaření domácnosti a nejsou bezprostředně nezbytné k tvorbě rozpočtu, ale často se na ně žáci ptají. Podrobně jsou zde zpracovány příjmy domácností, výdaje a druhy rozpočtů.
 • Finanční produkty: Prezentace je koncipována jako průvodce světem finančních produktů. Průvodcem je postavička Moneymana, která oblétá planetu Zemi z jedné části světa do druhé tak, jako jsou různé oblasti finančních produktů. Jednotlivé oblasti lze studovat zvlášť. Jsou jimi bankomat a platební karty, banky, běžný účet, spoření a investice, úvěry, pojištění. Optimální je, když každý žák má počítač sám pro sebe.
 • Spotřebitelská práva: Prezentace Vás seznámí v prvé řadě s tím, kdo je to spotřebitel a pak se podrobněji podíváte na čtyři okruhy spotřebitelských práv: reklamace, nákup mimo kamenné prodejny, spotřebitelské úvěry, zájezd. Každý žák by měl mít počítač pro sebe. Po každé jednotlivé části mohou žáci ve skupinách diskutovat o tom, jaké nové informace se dozvěděli, co je překvapilo nebo jaké informace shledávají důležitými. Potom hovoří jeden za skupinu směrem k ostatním a diskutujeme s celou třídou. K této prezentaci byl vytvořen pracovní list, kde plněním jednotlivých úkolů si žáci utvrzují správné porozumění tématu.
 • Cena a inflace: Prezentace doplňuje sešit Výhodné nakupování z knihy Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň. Seznamuje žáky nejprve s pojmy hodnota, cena, tvorba a druhy cen. Tato část se dá použít k výkladu dané problematiky, nebo ji lze nabídnout žákům k samostudiu (možnost využít pracovní list). Další část se věnuje strategiím obchodníka a zákazníka. Zde mohou žáci diskutovat o vlastních zkušenostech z nakupování, vyhledávat různé nabídky zboží na internetu, pracovat s reklamními letáky a porovnávat ceny zboží (možnost využít pracovní list 1 a pracovní list 2). Následuje výklad pojmů inflace a deflace, opatřený videem o cenové stabilitě (možnost využít pracovní list). Pro upevnění pojmů a lepší orientaci v problematice inflace a deflace slouží nabídka k prozkoumání ostrova Inflation Island. Ideální je, když má každý žák počítač sám pro sebe, popřípadě jeden počítač do dvojice.
 • Peníze: Prezentace je doplňujícím a rozšiřujícím materiálem k sešitu „Peníze“ ze souboru materiálů Zodpovědně s penězi pro 2. stupeň. Na jejím druhém a třetím snímku najdete metodické pokyny a tipy k práci s prezentací i s doplňujícími cvičeními. Dále v ní najdete přehled u nás užívaných označení pro mince a bankovky. Interaktivní obsah na 13. snímku umožní přejít přímo na kteroukoliv zvolenou kapitolu z uvedených osmnácti. Jednotlivé kapitoly prezentace jsou – vývoj peněz, funkce, forma a ochrana peněz, bankomat a platební karty, elektronická peněženka, platby mobilem a další nové formy plateb. Materiál dále seznamuje s funkcí ČNB, s pojmem měna, s vývojem českých mincí a bankovek, dává přehled o světových měnách a Euru. Ve všech kapitolách najdete interaktivní odkazy na internet, můžete využít videa i rozhlasové nahrávky. Probírané informace můžete procvičovat v interaktivních cvičeních nebo si je ověřit v kvízu „Riskuj“.  Na závěr prezentace je malý slovník použitých pojmů. Prezentace je zpracována v programu PowerPoint. Pro její plnou funkčnost je potřeba stáhnout si celou složku Peníze. Po rozzipování je nutné prezentaci spouštět z počítače, kde jsou uložené i další dvě složky propojených materiálů. Pokud si například jen uložíte PowerPointový soubor, nebude prezentace plně funkční.

Dílčí výukové prezentace pro žáky 1. stupně

Většina těchto prezentací je určena pro žáky 5. třídy, kteří se výuce finanční gramotnosti věnují více do hloubky.

 • Banka jako správce peněz: Prezentace se věnuje nejen České národní bance, ale i obchodním bankám a službám, které nabízejí.
 • Bezhotovostní forma peněz: Prezentace seznamuje s bezhotovostní formou peněz. Blíže se věnuje zásadám placení platební kartou, ale i bezkontaktním platebním kartám a platebním nálepkám.
 • Finanční produkty: Prezentace obeznámí se základními finančními produkty určenými k platbám, spoření a půjčování peněz.
 • Hospodaření domácnosti: Prezentace poskytuje základní informace o hospodaření, majetku, příjmech, výdajích a rozpočtu domácnosti.
 • Hotovostní forma peněz: Prezentace se věnuje penězům v hotovostní formě. Blíže seznamuje s mincemi a bankovkami České republiky.
 • Nárok na reklamaci: Prezentace podává informace o základních právech spotřebitele souvisejících s reklamací.
 • Půjčky: Prezentace si klade za cíl seznámit se základními informacemi týkajících se půjčování peněz. Není opomenuto vysvětlení základních pojmů jako je úvěr a úrok a je uveden základní výčet finančních produktů určených k půjčování peněz.
 • Úspory: Prezentace obsahuje základní informace o možnostech spoření a investování volných finančních prostředků a o finančních produktech určených ke spoření.
 • Způsoby placení: Prezentace uvádí výhody a nevýhody hotovostního a bezhotovostního způsobu placení. Krátká videa seznamují se způsobem výběru peněz z bankomatu a s platbou pomocí platební karty.

Dílčí výukové prezentace pro žáky 2. stupně

 • České bankovky a mince: Prezentace věnující se českým bankovkám a mincím obsahuje informace o měně České republiky, aktivity k jejímu poznávání i krátký pohled do historie platidel na našem území.
 • Euro: Prezentace seznamuje se základními informacemi o jednotné měně evropské měnové unie. Euromince a eurobankovky jsou přiblíženy nejen prostřednictvím obrázků, ale i krátkých videí.
 • Hospodaření a rozpočet domácnosti: Prezentace se věnuje hospodaření a tvorbě rozpočtu domácnosti. Blíže seznamuje s pojmy hrubá a čistá mzda a s typy výdajů. Obsahuje aktivity k práci s kalkulátory k výpočtu čisté mzdy.
 • Peníze, Nakládání s penězi: Prezentace obsahuje základní informace spojené s nakládáním s penězi. Informuje o formách peněz, o způsobech placení a o ochranných prvcích na bankovkách. Nabádá k zodpovědnému chování při hospodaření s penězi.
 • Pojištění: Prezentace obeznámí s druhy pojištění a negativními událostmi a jejich dopady, které lze alespoň finančně snížit pomocí uzavřeného pojištění.
 • Tvorba ceny, Inflace: Prezentace seznamuje se základními pojmy související s tvorbou cenou. Obsahuje druhy cen a faktory, které ovlivňují výši ceny. V neposlední řadě se věnuje inflaci a jejímu vlivu na kupní sílu peněz.
 • Základní práva spotřebitele: Prezentace informuje o základních právech spotřebitele souvisejících s reklamací, spotřebitelským úvěrem a prodejem mimo kamennou prodejnu.

 

Co je to PREZI?

Prezentační aplikace, která nepracuje na principu jednotlivých snímků jako PowerPoint, ale jednoho velkého plátna, na které skládáte veškerý obsah své prezentace – texty, obrázky, videa, čáry a šipky. Při předvádění se pak po tomto plátnu posouváte. Je zde také využíván princip zoomu, kdy na plátně můžete jednotlivá místa přibližovat a oddalovat.

Možnosti spuštění prezentací vytvořených v Prezi

V případě, že jste připojení k internetu lze spustit prezentaci pouhým kliknutím na odkaz a ta se Vám spustí. Odkaz musíte získat od autora prezentace, v případě Vaší vlastní prezentace jej lze vygenerovat přes funkci Share prezi v záložce Share. Druhou možností je uložit prezentaci přímo do počítače a spustit ze souboru Prezi.exe. Prezentaci lze stáhnout do počítače přes funkci Download as portable prezi v záložce Share. V případě, že nejste připojení k internetu lze spustit prezentaci pouze druhým popsaným způsobem, nebudou se však spouštět videa, která jsou součástí prezentace. Ostatní části budou plně funkční.