Projektové dny

Chcete vidět výuku finanční gramotnosti v praxi a přímo na Vaší škole?

Na našem webu v sekci „Výukové lekce” si vyberte téma a objednejte si od nás lektora, který formou projektového dne dané téma zrealizuje s třídou Vašich žáků.

Všichni naši lektoři mají zkušenosti s výukou na prvním nebo druhém stupni základní školy a náš tým v tomto školním roce už zrealizoval téměř třicet projektových dnů ve třídách prního i druhého stupně základní školy.

Co proto musíte udělat?

  • Napište nám svoji představu.
  • My Vám na základě toho upřesníme naše možnosti a kalkulaci.

A jak hodnotí realizaci projektových dnů učitelé, jejichž žáci program absolvovali?

  • Projekty jsou velmi dobře zpracovány, nenásilnou a zábavnou formou pomohly dětem zorientovat se ve světě peněz. Žáci pracovali ve skupinách – práce je velice bavila, trénovali týmovou práci, rozdělení úkolů. Projekty velmi dobře rozvíjejí čtenářskou gramotnost, mezipředmětové vztahy, žáci si zkoušejí sebehodnocení i hodnocení ostatních, mají radost z výroby plakátů a výstupů z projektů. Výhoda byla, že paní učitelky mohly sledovat nebo i pomáhat při projektech a pozorovat své žáky při práci. Také konzultace s lektory po výuce byla velmi užitečná. (Miluše Kurzová, 31. ZŠ Plzeň)
  • Naši třeťáci absolvovali projektový den na téma Peníze. Byl to velmi hezký, poučný i zábavný projektový den. Žáci plnili úkoly s nadšením, individuální práce byla kombinována se skupinovou. Žáci vnímali jevy v souvislostech, využívali předchozích znalostí a dovedností. Porozuměli úkolům, našli řešení a splnili úkol. Intenzivně pracovali  od začátku do konce. S lektorkou navázali přátelský vztah, nebáli se projevit. (Soňa Studénková, 26. ZŠ Plzeň)
  • Téma České mince bylo přizpůsobeno věku dětí. Děti pracovaly se zájmem. Samy pak zhodnotily, že se jim den velmi líbil a dozvěděly se hodně nových informací. Projekt byl dobře připraven. (Blanka Písaříková, ZŠ Plzeň Božkov)