Informace pro média

Program Zodpovědně s penězi navazuje na program Rozumíme penězům, který odstartoval již roku 2006. Tvůrcem programu je organizace AISIS, která sídlí v Kladně.

Program je zaměřen na zvyšování finanční gramotnosti žáků základních škol a také jejich učitelů. Cíle programu Zodpovědně s penězi vychází z obsahu Standardů finanční gramotnosti, které v roce 2006 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Reflektuje změny Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, týkající se oblasti finanční gramotnosti od září 2013, které zavádí povinnou výuku finanční gramotnosti na prvním i druhém stupni základních škol.

AISIS již v roce 2006 vydal publikaci pro pedagogy a žáky 2. stupně, která obsahuje výukové materiály pro žáky a metodiku pro jejich pedagogy. Obsah témat knihy naleznete ZDE.

Jelikož je výuka finanční gramotnosti povinná i na 1. stupni základních škol, byla v roce 2013 vydána také kniha s pracovními materiály pro žáky 1. stupně základních škol a metodikou pro jejich pedagogy.  Obsah témat knihy naleznete ZDE.

Více informací o publikacích najdete ZDE.

Během roku 2016 jsme také ověřili program pro výuku finanční gramotnosti v mateřských školách. Materiály vychází z mezinárodního programu Aflatoun (www.aflatoun.org), jsou však upraveny týmem pedagogů, kteří učí v mateřských školách, pro podmínky České republiky. Cílem tohoto programu je pomoci dětem předškolního věku uvědomit si, že skrze vzdělávání je možné zlepšit svět. Program poskytuje vyvážený sociální a finanční vzdělávací učební plán, díky kterému děti dokáží lépe překonat dané problémy. Je určen dětem předškolního věku tj. 3 – 6 let a poskytuje základy sociálního a finančního vzdělávání zaměřeného na období raného dětství.

Definice finanční gramotnosti říká: „Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. “ (Národní strategie Finančního vzdělávání 2007, akt.2010, dostupné z: http://www.nuov.cz/uploads/FG/Narodni_strategie_Financniho_vzdelavani_MF2010.pdf )

Proto je naším cílem vést žáky k tomu, aby porozuměli finančním situacím, se kterými se denně setkávají, naučili se rozhodovat o svých penězích, kapesném a vyznali se v základní finanční terminologii přiměřené svému věku. Žáci se učí promýšlet důsledky svých rozhodnutí a také tomu, jak se nenechat manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami.

Pro školy a jejich pedagogy také nabízíme několik typů seminářů – cyklus seminářů, semináře pro sborovny, semináře se stáží, semináře pro pedagogy 1. stupně, semináře pro pedagogy 2. stupně. Více informací k nabízeným seminářům naleznete ZDE.

Dále pedagogům základních škol zajišťujeme další podporu, například konzultace a mentoring, realizaci projektových dnů, nabízíme zpracované a ve výuce ověřené výukové prezentace, výuková videa, webináře a E – learning. Více informací k další podpoře naleznete ZDE.