moneta logo
logo aisis

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně spravovat své finance, aby pokryly naše potřeby, přání a neustálé finanční výzvy? Odpověď je jednoduchá: pomocí osobního či rodinného finančního plánu, který slouží jako klíčový nástroj pro dosažení finanční stability a bezpečí.

Tento článek odhalí, proč je důležité mít svůj vlastní finanční plán a jak může tato strategie pozitivně ovlivnit každodenní život. Nabídne sedm důvodů, proč je důležité přistupovat k financím plánovaně.

1. Finanční rezerva na nečekané výdaje

Každý z nás se setkává s neočekávanými událostmi, které nám mohou způsobit finanční potíže. Od porouchané ledničky po servis automobilu či neplánovaný výlet dětí, tyto situace mohou narušit stabilitu našeho rodinného rozpočtu. Je důležité být připraven na takové události a mít k dispozici finanční rezervu.

Klíčovým prvkem každého osobního finančního plánu je určit vhodnou výši rezervy a způsob, jak s ní nakládat. Cílem je mít uloženou hotovost dostatečnou na pokrytí životních nákladů po dobu minimálně 3 až 6 měsíců. Pro ty s většími závazky, jako jsou děti nebo dluhy, je doporučeno mít ještě vyšší rezervu, a to až na úrovni jednoho roku běžných výdajů.

2. Jistoty ve chvíli ztráty příjmu

Rodina, která nemá rezervu a dostatečný finanční majetek, by neměla podceňovat riziko dlouhodobého výpadku příjmů způsobeného například ztrátou zaměstnání, závažnou nemocí nebo trvalou invaliditou. Trvalá neschopnost vydělávat peníze může mít katastrofální dopad na finanční stabilitu rodiny.

Pokud rodina nemá žádné finanční rezervy, je nezbytné, aby měla alespoň kvalitní pojištění. Finanční plán pomáhá vypracovat strategie, jak zajistit finanční bezpečnost v případě dlouhodobého výpadku příjmů. To zahrnuje analýzu stávajících pojistek a investic. Kontrola pojistných smluv pomáhá identifikovat, zda je třeba upravit některá pojistná krytí. Je také důležité zjistit, zda rodina neplýtvá penězi za pojistná rizika, která jsou kryta pohotovostní rezervou, a zda jsou výše pojistných částek dostatečné na pokrytí případné ztráty příjmů z důvodu invalidity.

3. Ochrana rodiny a dluhů

Osobní finanční plán posiluje naši odpovědnost vůči rodině a závazkům. Zahrnuje zhodnocení potřeby životního pojištění, které chrání rodinu v případě smrti a optimalizuje úroveň krytí příjmů tak, aby dokázala pokrýt životní náklady v případě krizových situací. Dále se zabývá řízením dluhů, které mohou být zátěží pro rodinný rozpočet, a analyzuje dopad splátek na finanční stabilitu rodiny. Nabízí také řešení pro případné úpravy úvěrových smluv, aby bylo možné snížit zatížení rodiny.

Dalším důležitým prvkem je minimalizace rizika pro naše blízké a naše vlastní rezervy prostřednictvím efektivního pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech či zdraví třetích osob. Dříve dostačující pojistné limity jsou dnes minulostí, a je třeba je ideálně navýšit na 25-50 milionů korun. Důvodem je rostoucí důraz na ochranu práv a nároků jednotlivců. Když dojde k nechtěnému úrazu či poškození zdraví, náklady na odškodnění mohou dosáhnout až desítek milionů korun.

4. Zajištění nemovitého majetku

Jednou z výhod kvalitního finančního plánu je nejen analýza existujících pojistných smluv, ale také správné ocenění nemovitostí, jako jsou domy či byty, a nastavení odpovídajícího pojištění. V posledních pěti letech došlo k nárůstu cen materiálů, což způsobilo, že většina domácností má podpojištěný majetek, což může vést ke dvojí ztrátě. Platí, že “neznalost zákona neomlouvá”, a právě zákon stanovuje, že majetek musí být pojištěný na jeho aktuální hodnotu. Pokud se tímto nezabýváte, pojišťovna může v případě pojistné události krátit plnění.

Je zajímavé, že většina lidí má přehled o tom, jakou cenu má jejich vozidlo pro účely pojištění, ale u domů či domácností často neznají skutečnou hodnotu svého majetku. Kolik byste dnes zaplatili za byt nebo rodinný dům? A kolik byste dnes zaplatili za vybavení domácnosti včetně všech osobních věcí? Je čas provést revizi a zaznamenat si, co vlastně vlastníte a za jakou cenu.

5. Příprava renty pro udržení životní úrovně

Hlavním finančním cílem každého z nás by měla být příprava finančního zázemí na stáří. Ti, kdo spoléhají pouze na státní důchod, pravděpodobně budou muset i v pokročilém věku pracovat. Osobní finanční plán je klíčem k udržení stability a zachování životní úrovně, když již nebudeme chtít nebo nebudeme moci pracovat z důvodu stáří. Pomáhá identifikovat optimální investiční strategie pro dosažení pasivního příjmu a doporučuje vhodné produkty s maximálním využitím státních výhod.

Každý má odlišné představy o tom, jak by měl vypadat jeho důchodový život. Ti, kteří se na tuto fázi života nepřipraví finančně, si ji rozhodně neužijí. Čím dříve to pochopíte a začnete s přípravou, tím větší šanci máte na vytvoření dostatečného kapitálu. Snad hlavně mladá generace na školách pochopí sílu složeného úročení a nechají svým penězům čas, aby si udržely svou životní úroveň i v důchodu.

6. Realizace finančních cílů

Mnoho z nás si sní o dovolené, lepším autě, vzdělání našich dětí, jejich rovnátkách, rekonstrukci domu nebo koupi bytu. Bohužel, většina populace nepřistupuje k těmto snům plánovaně. Spíše, než aby pravidelně odkládali peníze na plnění svých cílů, většina lidí plánuje dovolenou podle toho, kolik jim zbývá na účtu.

Finanční plán dokáže poskytnout odpověď na to, zda jsou naše finanční cíle reálné, a ukázat nám cestu, jak efektivně využívat peněžní toky v rodině k dosažení těchto cílů. Místo toho, abychom se spoléhali na to, co nám zbyde na konci měsíce, nám finanční plán umožní strategicky plánovat a dosahovat našich snů a cílů.

7. Diverzifikace movitého majetku

Pracujeme, abychom si vytvářeli majetek, a můžeme vlastnit různé typy účtů jako jsou běžné účty, spořicí účty, nebo stavební spoření. Někteří zkušenější jedinci využívají investiční příležitosti, jako je penzijní spoření, investice do nemovitostí, dluhopisů, akcií, a dokonce se zabývají spekulacemi v oblasti investičních alternativ, jako jsou například drahé kovy a kryptoměny. V investičním světě je klíčové používat strategii diverzifikace, což znamená, že investoři rozloží své portfolio na různé typy aktiv, aby snížili riziko, že pokles hodnoty některých investic ovlivní celkový výnos.

Cílem osobního finančního plánu je poskytnout doporučení, jak dosáhnout vyváženého portfolia na základě konkrétních finančních cílů, jako jsou dovolená, auto, důchod, nebo studium dětí. Plán také bere v úvahu časový horizont potřebný k dosažení těchto cílů a citlivost investora na riziko. Je důležité pravidelně aktualizovat finanční plán podle aktuální situace klienta, aby byla udržována správná alokace investic při přípravě kapitálu na uspokojení finančních potřeb a snů.

Osobní/rodinný finanční plán

Osobní finanční plán je mnohem víc než jen souhrn čísel a účtů. Představuje komplexní strategii, která nám pomáhá dosáhnout finančního zdraví a bezpečí i v nejrůznějších životních situacích. Analyzuje potenciální překážky a pečlivě zhodnocuje rizika, abychom je mohli řešit a minimalizovat. Poskytuje jasné a konkrétní doporučení, jak efektivně spravovat naše finanční prostředky a jaké kroky podniknout k dosažení našich finančních cílů. Osobní finanční plán je klíčem k finanční nezávislosti, která nám přináší klid a pocit kontroly nad naším životem.

Veronika Kalátová
Veronika Kalátová
Je konzultantka, mentorka a lektorka finančního vzdělávání. Je autorkou projektu Finanční zralost (www.financnizralost.cz). Veronika má více jak 25 let zkušenost ve finančním světě. Absolvovala MBA Finančního poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor).

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...

Exekuce v ČR

Exekutorská komora České republiky vytvořila projekt s názvem Otevřená data o exekucích, který informuje o nejrůznějších statistikách týkajících se exekucí občanů České republiky. K datu vydání...