moneta logo
logo aisis

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním výkyvům počasí a přibývajícím živelním pohromám, které má na svědomí voda. Povodeň i záplava jsou rizika, proti kterým lze chránit majetek prostřednictvím pojištění, konkrétně pojištěním nemovitosti, domácnosti a havarijním pojištěním.

Povodeň nebo záplava?

Na úvod si pojďme oba pojmy vysvětlit. Mnozí lidé je mylně považují za totéž nebo jejich význam zaměňují. Povodeň nastává tehdy, pokud se nějaký vodní tok či vodní plocha vylije ze svých břehů kvůli výraznému zvýšení jejich hladiny. Patří sem i vylití vody v důsledku protržení hráze. Za vodní plochu lze nejtypičtěji považovat rybníky, jezera či přehrady. Největší riziko hrozí tedy majetku v blízkosti vodní toků a nádrží nebo dokonce v oblastech, které v minulosti již povodně zasáhly.

Záplava naproti povodni je situace, kdy nedochází k vylití vodních toků a nádrží, ale jde často o vodu, která se v důsledku dešťů či tání sněhu nahromadila a vytvořila dočasnou vodní plochu nebo protekla nějakým územím. Jako příklad může posloužit prudký déšť, v jehož důsledku došlo k nahromadění vody na polích ve svahu, která se nestačí vsáknout, doteče na váš pozemek a zaplaví vám dům.

Pojištění majetku

Ať tak či onak důsledky povodní i záplav jsou pro poškozené stejné. Při pojištění by měl člověk myslet nejen na nemovitost samotnou – dům, byt, chatu, ale také na jejich vnitřní vybavení. Pojišťovny mívají často oddělené pojištění nemovitosti od pojištění domácnosti. Nezapomínejte také na pojištění svého auta či motorky prostřednictvím havarijního pojištění.

Povodňové zóny

Před pořízením nemovitosti by si měl každý zjistit, v jaké povodňové zóně se nachází poptávaná nemovitost. Do těch totiž pojišťovny na základě předchozích povodní či záplav a jejich pravděpodobnosti dělí v povodňové mapě nemovitosti. Pojišťovny rozlišují čtyři zóny podle nebezpečí výskytu povodní a záplav. Čím vyšší zóna, tím dražší pojistné. Dokonce se může stát, že je nemovitost na rizika povodní a záplav nepojistitelná. Pojišťovna tím říká, že si myslí, že pravděpodobnost pojistné události je velmi vysoká. Některé pojišťovny posuzují jednotlivé případy individuálně a zohledňují například, v jakém patře se byt nachází či jsou-li v místě učiněna nějaká protipovodňová/záplavová opatření.

Zóna 1                zanedbatelné nebezpečí

Zóna 2                nízké nebezpečí

Zóna 3                střední nebezpečí

Zóna 4                vysoké nebezpečí

Povodňové mapy

Česká asociace pojišťoven nabízí online službu, kde si můžete dle adresy ověřit, do jaké povodňové zóny spadá jakákoli nemovitost. Stejný systém využívají i samy pojišťovny pro kalkulaci pojistného. Služba je však za poplatek, který činí 135 Kč. Než budete kupovat nemovitost, určitě si ji nechte prověřit. Na závěr je důležité zmínit, že povodeň a záplava nebývají často mezi základními riziky, která jsou kryta pojištěním. Je nutné na ně myslet a sjednat si je v rámci připojištění.

Téma pojištění v rámci výuky finanční gramotnosti

Chcete učit o pojištění žáky ve vaší škole? Pak se přidejte do Klubu Rozumíme penězům a stáhněte si metodický materiál s názvem Pojištění, který vám komplexně pomůže s výukou tohoto tématu.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Proč mít a využívat kreditní kartu    

Kreditní karta se často prezentuje obchodníky jako „železná rezerva“. Když nastane nouzová situace, může posloužit jako rychlá záchranná síť, avšak pokud nedokážete splatit dluh...

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...