moneta logo
logo aisis

Může mi zaměstnavatel nařídit dovolenou v době, kdy ji nechci?

Ano, viz § 216 a následující zákoníku práce. Obvykle se na čerpání dovolené se zaměstnanci domluví, ale termín čerpání dovolené může být zaměstnanci autoritativně určen (písemným rozpisem).

Dříve se „prodloužená“ dovolená nad rámec povinných 4 týdnů mohla v dalším roce buď proplatit, nebo skutečně čerpat, určit čerpání dovolené z předchozího roku přitom mohl jen zaměstnavatel, a to nejpozději do 31.10.

V novém zákoníku práce od 1.1.2012 je zaměstnavatel povinen určit dovolenou tak, aby ji celou zaměstnanec vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, ledaže by mu v tom bránily provozní důvody nebo překážky na straně zaměstnance (tedy např. dlouhodobá nemocenská). Ani část „převedené dovolené“ se už nedá proplatit. Nově však, pokud není čerpání dovolené určeno do 30. 6. následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dní předem, ledaže by se předtím dohodli na jiné lhůtě. Poté právo na dovolenou nezaniká, ale promlčuje se za 3 roky.

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Exekuce v ČR

Exekutorská komora České republiky vytvořila projekt s názvem Otevřená data o exekucích, který informuje o nejrůznějších statistikách týkajících se exekucí občanů České republiky. K datu vydání...

Jak rozumně tvořit kapitál pro děti

Potomci, naše největší láska, která s sebou nese i starosti. Většina rodičů považuje své děti za hlavní smysl svého života, což způsobuje upřednostňování uspokojování...

Výsledky měření investiční gramotnosti 2023

Investiční gramotnost v Česku roste, ale stále více než dvě třetiny Čechů si v investicích nevěří. Zjištění pochází z Indexu investiční gramotnosti, který vypracovala...