moneta logo
logo aisis

Může mi zaměstnavatel nařídit dovolenou v době, kdy ji nechci?

Ano, viz § 216 a následující zákoníku práce. Obvykle se na čerpání dovolené se zaměstnanci domluví, ale termín čerpání dovolené může být zaměstnanci autoritativně určen (písemným rozpisem).

Dříve se „prodloužená“ dovolená nad rámec povinných 4 týdnů mohla v dalším roce buď proplatit, nebo skutečně čerpat, určit čerpání dovolené z předchozího roku přitom mohl jen zaměstnavatel, a to nejpozději do 31.10.

V novém zákoníku práce od 1.1.2012 je zaměstnavatel povinen určit dovolenou tak, aby ji celou zaměstnanec vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, ledaže by mu v tom bránily provozní důvody nebo překážky na straně zaměstnance (tedy např. dlouhodobá nemocenská). Ani část „převedené dovolené“ se už nedá proplatit. Nově však, pokud není čerpání dovolené určeno do 30. 6. následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dní předem, ledaže by se předtím dohodli na jiné lhůtě. Poté právo na dovolenou nezaniká, ale promlčuje se za 3 roky.

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Konec falešných slev v obchodech

Ve všech typech obchodů od kamenných až po ty internetové se již nesetkáte se slevami, které neodpovídají skutečnosti. Obvyklá praxe některých obchodníků, kteří počítali slevu...

Nahlédnutí do metodiky II. stupně ZŠ

Děti jsou akční. Navíc, díky jednoduchému přístupu k informacím, nás často překvapují otázkami, které prověřují nejen naše znalosti, ale i trpělivost a snahu si...

Nahlédnutí do metodiky I. stupně ZŠ

Jak zatraktivnit finanční gramotnost pro žáky prvního stupně? Jak probudit zájem a zvědavost na téma peněz, které často bývá tématem tabu v rodinách? Jak zapojit...