Ano, viz § 216 a následující zákoníku práce. Obvykle se na čerpání dovolené se zaměstnanci domluví, ale termín čerpání dovolené může být zaměstnanci autoritativně určen (písemným rozpisem).

Dříve se „prodloužená“ dovolená nad rámec povinných 4 týdnů mohla v dalším roce buď proplatit, nebo skutečně čerpat, určit čerpání dovolené z předchozího roku přitom mohl jen zaměstnavatel, a to nejpozději do 31.10.

V novém zákoníku práce od 1.1.2012 je zaměstnavatel povinen určit dovolenou tak, aby ji celou zaměstnanec vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, ledaže by mu v tom bránily provozní důvody nebo překážky na straně zaměstnance (tedy např. dlouhodobá nemocenská). Ani část „převedené dovolené“ se už nedá proplatit. Nově však, pokud není čerpání dovolené určeno do 30. 6. následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dní předem, ledaže by se předtím dohodli na jiné lhůtě. Poté právo na dovolenou nezaniká, ale promlčuje se za 3 roky.