moneta logo
logo aisis

Zpětná hypotéka

Běžný hypoteční úvěr slouží k financování stavby, nákupu či rekonstrukce bydlení. Banka poskytující hypoteční úvěr si bere pořizovaný dům, byt či pozemek do zástavy. Ta je zřizována pro případ, že by dlužník úvěr nesplácel řádně. Banka by si pak z prodeje zastavěné nemovitosti vzala nazpět dlužnou částku.

V současné době nabývá na popularitě nabídka zpětné hypotéky. Můžete ji nalézt též pod pojmy reverzní či obrácená. U ní majitel nemovitosti dostává úvěr vyplacený jednorázově nebo formou měsíčních plateb a může jej použít na cokoli. Na oplátku si poskytovatel úvěru bere nemovitost do zástavy. Při běžném hypotečním úvěru by dlužník vypůjčenou částku začal splácet. Nikoli však v případě zpětné hypotéky. Zde dlužník neplatí zprvu ani žádné úroky.

Veškeré vyrovnání se řeší až po smrti vlastníka nemovitosti. Poskytovatel úvěru se ke svým penězům přihlásí v rámci dědického řízení, kde vyčíslí vypůjčenou částku včetně úroků a dalších případných smluvených poplatků. Úroková sazba je u zpětné hypotéky výrazně vyšší než u běžné hypotéky.

Zpětná hypotéka může být řešením pro seniory, kteří nedisponují dostatečnými finančními rezervami či chtějí peníze využít na realizaci svých plánů v důchodu. Odchodem do starobního důchodu totiž výrazně klesá příjem. Průměrný starobní důchod se v současnosti pohybuje okolo 48 % průměrné mzdy a do budoucna je předpoklad, že se tento poměr bude snižovat.

Při výběru zpětné hypotéky musí dlužník počítat s tím, že přidělá do budoucna starosti svým dědicům. Pokud totiž dědici veškeré náklady na zpětnou hypotéku nesplatí, bude jedinou možností nemovitost prodat a z prodeje uspokojit nároky poskytovatele úvěru. Další nevýhodou je, díky zástavě, omezená možnost s nemovitostí volně nakládat. Například darovat ji nebo prodat je bez souhlasu poskytovatele úvěru nemožné. Ten také požaduje po dlužníkovi, aby se o nemovitost staral tak, aby neztrácela na hodnotě, což přináší další finanční náklady.

V České republice zpětné hypotéky banky zatím nenabízí. V případě zájmu o tento produkt je nutné obrátit se na nebankovní subjekty. Dopředu je však potřeba zvážit všechny výhody i nevýhody tohoto finančního produktu a dobře si prostudovat podmínky úvěrové smlouvy.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...