moneta logo
logo aisis

Průzkum finanční gramotnosti ČBA 2022

Česká bankovní asociace (ČBA) ve spolupráci s agenturou Ipsos opět přišla s výsledky měření finanční gramotnosti Čechů za rok 2022. Letos do průzkumu zařadili i téma děti a peníze. Index finanční gramotnosti se za posledních 7 let pohybuje mezi 54 % až 61 %, v tomto roce dosahuje 56 %. Co tato čísla znamenají?

Index finanční gramotnosti ČBA v čase:

 • 2022–56 %
 • 2021–55 %
 • 2020–61 %
 • 2019–57 %
 • 2018–56 %
 • 2017–55 %
 • 2016–54 %

Za nedostatečnou finanční gramotnost může podle Čechů hlavně škola a rodina

 • 58 % lidí si myslí, že školy nepodporují finance ve svých vzdělávacích plánech,
 • 34 % lidí si myslí, že učitelé nejsou dostatečně připravení v otázkách financí,
 • 54 % lidí si myslí, že rodiče nedostatečně vedou děti k finanční zodpovědnosti,
 • 70 % lidí si myslí, že finančním vzděláváním se má primárně zabývat stát a 30 % rodina.

Názorem Čechů je, že pokud stát, škola a rodiny budou rozvíjet finanční gramotnost a pokud ČNB, ministerstvo financí a banky podpoří finanční vzdělávání, máme vyhráno. Názor se ale musí změnit v aktivitu. V České republice jsou desítky projektů na podporu finanční gramotnosti, ať už pro školy – pedagogy i mládež, pro rodiče, lidi v tísni, nebo pro každého, kdo chce mít základní a dostatečné finanční znalosti. Otázku vidím spíše v tom, kdo z Čechů má skutečně zájem o tyto projekty? Můj expertní názor je, že v Čechách máme dostatečnou nabídku pro ty, co mají zájem. Jen je třeba ji využívat.

Průzkum dlouhodobě potvrzuje, že čím vyšší vzdělání, tím lepší povědomí o financích. Škola by měla dávat znalosti a podporovat dovednosti, ale prohloubit zkušenost a vytvořit si zdravé finanční návyky je už na rodině. Děti se učí finanční gramotnosti napodobováním chování rodičů. Co dnes v elektronickém světě peněz není možné okoukat, je nutné v rodinách diskutovat. Rodiče se mohou inspirovat, jak na finanční výchovu, nejen na odborných webových stránkách (Rozumíme penězům, Ministerstvo financí aj.), různých YouTube kanálech (ČBA, ČNB aj.), ale i v kurzech na téma děti a peníze (Finanční zralost).

Pouze 13 % Čechů si vždy vystačí s vlastními znalostmi

 • 60 % lidí se poradí (s odborníky, na internetu, v rodině, škole či u kamarádů),
 • 35 % lidí se nevyzná v doporučení poradců a finančních odborníků,
 • 19 % lidí si neumí vyhledat objektivní/nekomerční informace,
 • 88 % lidí tápe v oblasti investování,
 • 79 % lidí tápe v oblasti v kyberbezpečnosti a ochrany peněz,
 • 77 % lidí tápe v oblasti úvěrů a půjček.

Stát má snahu pomáhat, a tak reguluje finanční trh aktualizacemi zákonů a posiluje znalosti přísnější certifikací finančních poradců a bankéřů, kteří mají dostatečně a srozumitelně vysvětlovat nabídky. Přesto se více jak třetina (35 %) Čechů domnívá, že nabídkám nerozumí. Naopak více jak polovina lidí (55 %) si věří v otázce hospodaření s rozpočtem domácnosti.

55 % Čechů tvoří krátkodobé a dlouhodobé rezervy

 • 55 % lidí tvoří rezervy na nečekané události či výpadek příjmů
 • 38 % lidí tvoří rezervy na stáří
 • 35 % lidí tvoří rezervy na dovolenou a zážitky
 • 26 % lidí tvoří rezervy na konkrétní cíle (auto, pračka, sušička, telefon…)
 • 21 % lidí tvoří rezervy na bydlení

V posledním roce se zvýšila měsíční částka na rezervy.  Do 2 500 Kč si odkládá více jak polovina dotazovaných (55 %).  Tyto úspory by měly vydržet na tři měsíce života. Dále, se zvyšujícím se věkem, stoupá ochota tvořit i kapitál na stáří. Většina ekonomů se shoduje v doporučení tyto rezervy navýšit min. na šest měsíců života. V poradenském světe je doporučováno navýšit tyto měsíční částky na životní rezervy min. na výši 10-20 % z příjmu a mít snahu tomu přizpůsobit rodinný rozpočet.

71 % Čechů cítí ohrožení rodinného rozpočtu inflací

Češi hledají úsporná opatření nejčastěji u energií, dále omezují výdaje na zábavu, sport a kulturu, spotřební zboží, cestování, ale i za základní potraviny a zboží. Naopak překvapilo, že 41 % oslovených lidí neplánuje své peníze před inflací chránit prostřednictvím různých typů investic, jako jsou akcie, dluhopisy, zlato nebo nemovitosti. Mladší generace do 26 let a muži jsou v investicích aktivnější. Naopak lidé ve věku 54-65 let již většinou neplánují žádné přesouvání financí.

Děti a peníze

 • 65 % dětí do 18 let dostává kapesné,
 • 81 % dětí do 18 let dostává kapesné nebo odměny,
 • 19 % dětí nedostává ani kapesné ani odměny,
 • Téměř 1/3 rodičů má pro své děti stavební spoření a životní pojištění,
 • 89 % dětí má vlastní běžný účet s platební kartou (nejčastěji se zřizuje účet mezi 10-12 rokem)

Nejčastějším tématem diskuse o penězích s dětmi bývá bezpečnost při nákupech na internetu a rodinných financích. Dětské účty jsou využívány nejen na kapesné, ale i např. na prostředky od prarodičů nebo z brigád. 67 % rodičů má dohled nad účtem svého dítěte, naopak 40 % rodičů uvádí, že s ním dítě může volně nakládat. Rodičům doporučujeme edukovat děti, jak efektivně a bezpečně využívat platební karty formou placení mobilem.  Dále, vedle běžného účtu, používat i spořicí účty a oddělovat si peníze na finanční cíle.  Je také vhodné nezapomínat děti připravit na situace, kdy se může dětský účet dostat do mínusu.

Průzkum na téma dětí dále zmiňuje, že 77 % rodičů očekává zvýšení školních výdajů v novém školním roce do 6 000 Kč. Bohužel třetina dotazovaných zvažuje nějakou formu půjčky, ostatní zvládnou školní výdaje pokrýt z příjmů domácnosti nebo úspor.

Zdroj: www.cbaonline.cz

Veronika Kalátová
Veronika Kalátová
Je konzultantka, mentorka a lektorka finančního vzdělávání. Je autorkou projektu Finanční zralost (www.financnizralost.cz). Veronika má více jak 25 let zkušenost ve finančním světě. Absolvovala MBA Finančního poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor).

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...