moneta logo
logo aisis

Průzkum finanční gramotnosti ČBA 2022

Česká bankovní asociace (ČBA) ve spolupráci s agenturou Ipsos opět přišla s výsledky měření finanční gramotnosti Čechů za rok 2022. Letos do průzkumu zařadili i téma děti a peníze. Index finanční gramotnosti se za posledních 7 let pohybuje mezi 54 % až 61 %, v tomto roce dosahuje 56 %. Co tato čísla znamenají?

Index finanční gramotnosti ČBA v čase:

 • 2022–56 %
 • 2021–55 %
 • 2020–61 %
 • 2019–57 %
 • 2018–56 %
 • 2017–55 %
 • 2016–54 %

Za nedostatečnou finanční gramotnost může podle Čechů hlavně škola a rodina

 • 58 % lidí si myslí, že školy nepodporují finance ve svých vzdělávacích plánech,
 • 34 % lidí si myslí, že učitelé nejsou dostatečně připravení v otázkách financí,
 • 54 % lidí si myslí, že rodiče nedostatečně vedou děti k finanční zodpovědnosti,
 • 70 % lidí si myslí, že finančním vzděláváním se má primárně zabývat stát a 30 % rodina.

Názorem Čechů je, že pokud stát, škola a rodiny budou rozvíjet finanční gramotnost a pokud ČNB, ministerstvo financí a banky podpoří finanční vzdělávání, máme vyhráno. Názor se ale musí změnit v aktivitu. V České republice jsou desítky projektů na podporu finanční gramotnosti, ať už pro školy – pedagogy i mládež, pro rodiče, lidi v tísni, nebo pro každého, kdo chce mít základní a dostatečné finanční znalosti. Otázku vidím spíše v tom, kdo z Čechů má skutečně zájem o tyto projekty? Můj expertní názor je, že v Čechách máme dostatečnou nabídku pro ty, co mají zájem. Jen je třeba ji využívat.

Průzkum dlouhodobě potvrzuje, že čím vyšší vzdělání, tím lepší povědomí o financích. Škola by měla dávat znalosti a podporovat dovednosti, ale prohloubit zkušenost a vytvořit si zdravé finanční návyky je už na rodině. Děti se učí finanční gramotnosti napodobováním chování rodičů. Co dnes v elektronickém světě peněz není možné okoukat, je nutné v rodinách diskutovat. Rodiče se mohou inspirovat, jak na finanční výchovu, nejen na odborných webových stránkách (Rozumíme penězům, Ministerstvo financí aj.), různých YouTube kanálech (ČBA, ČNB aj.), ale i v kurzech na téma děti a peníze (Finanční zralost).

Pouze 13 % Čechů si vždy vystačí s vlastními znalostmi

 • 60 % lidí se poradí (s odborníky, na internetu, v rodině, škole či u kamarádů),
 • 35 % lidí se nevyzná v doporučení poradců a finančních odborníků,
 • 19 % lidí si neumí vyhledat objektivní/nekomerční informace,
 • 88 % lidí tápe v oblasti investování,
 • 79 % lidí tápe v oblasti v kyberbezpečnosti a ochrany peněz,
 • 77 % lidí tápe v oblasti úvěrů a půjček.

Stát má snahu pomáhat, a tak reguluje finanční trh aktualizacemi zákonů a posiluje znalosti přísnější certifikací finančních poradců a bankéřů, kteří mají dostatečně a srozumitelně vysvětlovat nabídky. Přesto se více jak třetina (35 %) Čechů domnívá, že nabídkám nerozumí. Naopak více jak polovina lidí (55 %) si věří v otázce hospodaření s rozpočtem domácnosti.

55 % Čechů tvoří krátkodobé a dlouhodobé rezervy

 • 55 % lidí tvoří rezervy na nečekané události či výpadek příjmů
 • 38 % lidí tvoří rezervy na stáří
 • 35 % lidí tvoří rezervy na dovolenou a zážitky
 • 26 % lidí tvoří rezervy na konkrétní cíle (auto, pračka, sušička, telefon…)
 • 21 % lidí tvoří rezervy na bydlení

V posledním roce se zvýšila měsíční částka na rezervy.  Do 2 500 Kč si odkládá více jak polovina dotazovaných (55 %).  Tyto úspory by měly vydržet na tři měsíce života. Dále, se zvyšujícím se věkem, stoupá ochota tvořit i kapitál na stáří. Většina ekonomů se shoduje v doporučení tyto rezervy navýšit min. na šest měsíců života. V poradenském světe je doporučováno navýšit tyto měsíční částky na životní rezervy min. na výši 10-20 % z příjmu a mít snahu tomu přizpůsobit rodinný rozpočet.

71 % Čechů cítí ohrožení rodinného rozpočtu inflací

Češi hledají úsporná opatření nejčastěji u energií, dále omezují výdaje na zábavu, sport a kulturu, spotřební zboží, cestování, ale i za základní potraviny a zboží. Naopak překvapilo, že 41 % oslovených lidí neplánuje své peníze před inflací chránit prostřednictvím různých typů investic, jako jsou akcie, dluhopisy, zlato nebo nemovitosti. Mladší generace do 26 let a muži jsou v investicích aktivnější. Naopak lidé ve věku 54-65 let již většinou neplánují žádné přesouvání financí.

Děti a peníze

 • 65 % dětí do 18 let dostává kapesné,
 • 81 % dětí do 18 let dostává kapesné nebo odměny,
 • 19 % dětí nedostává ani kapesné ani odměny,
 • Téměř 1/3 rodičů má pro své děti stavební spoření a životní pojištění,
 • 89 % dětí má vlastní běžný účet s platební kartou (nejčastěji se zřizuje účet mezi 10-12 rokem)

Nejčastějším tématem diskuse o penězích s dětmi bývá bezpečnost při nákupech na internetu a rodinných financích. Dětské účty jsou využívány nejen na kapesné, ale i např. na prostředky od prarodičů nebo z brigád. 67 % rodičů má dohled nad účtem svého dítěte, naopak 40 % rodičů uvádí, že s ním dítě může volně nakládat. Rodičům doporučujeme edukovat děti, jak efektivně a bezpečně využívat platební karty formou placení mobilem.  Dále, vedle běžného účtu, používat i spořicí účty a oddělovat si peníze na finanční cíle.  Je také vhodné nezapomínat děti připravit na situace, kdy se může dětský účet dostat do mínusu.

Průzkum na téma dětí dále zmiňuje, že 77 % rodičů očekává zvýšení školních výdajů v novém školním roce do 6 000 Kč. Bohužel třetina dotazovaných zvažuje nějakou formu půjčky, ostatní zvládnou školní výdaje pokrýt z příjmů domácnosti nebo úspor.

Zdroj: www.cbaonline.cz

Veronika Kalátová
Veronika Kalátová
Je konzultantka, mentorka a lektorka finančního vzdělávání. Je autorkou projektu Finanční zralost (www.financnizralost.cz). Veronika má více jak 25 let zkušenost ve finančním světě. Absolvovala MBA Finančního poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor).

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Konec falešných slev v obchodech

Ve všech typech obchodů od kamenných až po ty internetové se již nesetkáte se slevami, které neodpovídají skutečnosti. Obvyklá praxe některých obchodníků, kteří počítali slevu...

Nahlédnutí do metodiky II. stupně ZŠ

Děti jsou akční. Navíc, díky jednoduchému přístupu k informacím, nás často překvapují otázkami, které prověřují nejen naše znalosti, ale i trpělivost a snahu si...

Nahlédnutí do metodiky I. stupně ZŠ

Jak zatraktivnit finanční gramotnost pro žáky prvního stupně? Jak probudit zájem a zvědavost na téma peněz, které často bývá tématem tabu v rodinách? Jak zapojit...