moneta logo
logo aisis

Projektové dny na téma spotřebitelských práv

V rámci programu Rozumíme penězům se věnujeme také spotřebitelským právům. Realizujeme vlastní projekt Škola odpovědného spotřebitele. Vytvořili jsme dva tematicky odlišné projektové dny pro žáky 7. až 9. ročníku základní školy. Jejich prostřednictvím je možné přispět k naplnění cílů daných Standardy finanční gramotnosti pro základní školy týkajících se spotřebitelských práv.

Standardy stanoví, že žák:

  • uvede příklady spotřebitelských úvěrů,
  • vysvětlí postup získání úvěru včetně posouzení schopnosti splácet,
  • rozpozná nekalé obchodní praktiky.

Projektové dny jsou naplánovány na pět vyučovacích hodin. Jsou postaveny na modelu E–U–R (evokace, uvědomění si, reflexe) známého z didaktického systému Kritické myšlení a na metodách využívajících skupinovou práci.

Témata projektových dní

Nákup mimo kamenné prodejny – cílem projektového dne je soustředit se především na práva spojená s nákupem na internetu, seznámit se a dokázat správně využívat právo na odstoupení od kupní smlouvy. Cílem není vytvořit z žáků experty na oblast spotřebitelských práv, ale zvýšit jim jejich právní vědomí v přiměřené míře jejich věku a potřebám. Jedná se o téma, které zahrnuje kritéria výběru prodejce, rizika spojená s jednotlivými druhy prodejů, jako jsou internetové obchody, podomní prodej, uzavření smlouvy po telefonu.

Spotřebitelské úvěry – půjčky a úvěry domácností jsou stále velkým problémem naší společnosti. Spotřebitelé mnohdy nedokáží dostatečně zhodnotit rizika, která s sebou zadlužení nese, nerozumí ustanovením ve smlouvách a neznají svá práva. Žáci získají představu o základních právech v oblasti spotřebitelských úvěrů. Naučí se orientovat v jednoduché úvěrové smlouvě a spočítat si finanční náklady na úvěr. Cílem je, aby si žáci dokázali zhodnotit rizika spojená se zadlužení.

Scénáře všech tří projektových dní obsahující metodiku, pracovní listy a materiály pro žáky jsou k dispozici po přihlášení do sekce Klub Rozumíme penězům.

Celý článek s proklikem na prezentaci je přístupný jen přihlášeným uživatelům.
Pro pokračování ve čtení se PŘIHLAŠTE NEBO ZAREGISTRUJTE
Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...