moneta logo
logo aisis

Česká školní inspekce testovala žáky z finanční gramotnosti

V listopadu 2022 si Česká školní inspekce (ČŠI) otestovala úroveň finanční gramotnosti žáků, kteří právě nastoupili na střední školy. Posuzovala tím finanční gramotnost získanou během jejich docházky na základní školu. Test byl sestaven na základě definice finanční gramotnosti vymezené OECD a používané při mezinárodních šetřeních PISA. Testu se zúčastnilo téměř 27 tisíc žáků z 370 škol, kteří odpovídali na 40 otázek. Test v sobě zahrnoval pět oblastí finanční gramotnosti: Peníze a placení, Osobní finance, Hospodaření domácnosti, Daně a Finanční produkty a služby.

V testu si žáci vedli nejhůře v oblastech hospodaření domácnosti a bezpečnosti placení. Nejlépe naopak odpovídali na otázky kolem daní. V pětistupňové škále dosáhla nejvyššího stupně úspěšnosti třetina žáků. Naopak pětina žáků v testu propadla.  Na nematuritních oborech to byla dokonce více než polovina z nich. V testu byli v průměru lehce úspěšnější chlapci než dívky. Významně úspěšnější byli žáci studující gymnázia než žáci na dalších maturitních oborech. S dalším velkým odstupem skončili žáci studující nematuritní obory. Z hlediska geografické polohy by se dalo zjednodušeně říci, že v průměru žáci z krajů na východě naší země dopadli lépe než ti na západě vyjma Prahy. Tam byl naopak nejvyšší podíl žáků, kteří dosáhli nejvyššího stupně úspěšnosti.

V doplňujícím dotazování pouze 30 % žáků uvedlo školu jako jeden ze svých hlavních zdrojů informací o financích. Žáci získávají více informací od rodiny, na internetu, a dokonce i na sociálních sítí. 30 % škol neověřuje úroveň finanční gramotnosti u svých žáků. Jako důvod uvádějí, že postrádají vhodné nástroje.

Dvě otázky s nejvyšší úspěšností v testu

Která možnost správně popisuje, kdy je vhodné si půjčit peníze?

▪ na věc, kterou je vhodné častěji obměňovat, např. na mobilní telefon

▪ v době, kdy jsou úrokové sazby vysoké

▪ když nezbývají peníze na vánoční dárky

▪ na věc, která v čase neztrácí cenu, např. na bydlení (správná odpověď)

Když se zdražují zboží a služby, mluvíme o inflaci. Která z následujících možností nejlépe popisuje, co inflace způsobuje?

▪ Sníží se zůstatek na spořicím účtu, aniž bychom nějaké peníze vybrali.

▪ Lidé dostávají nižší mzdu.

▪ Stejné zboží a stejné služby budou za rok levnější.

▪ Za stejný obnos si za rok koupíme méně zboží a služeb. (správná odpověď)

Dvě nejméně úspěšné úlohy

V březnu 2016 pan Vybíral nakoupil 50 akcií společnosti První akciová za cenu 200 Kč za kus. Společnost vyplácela majitelům držícím akcie každý rok vždy k 30. 7. stejnou dividendu ve výši 10 Kč na jednu akcii. Pan Vybíral své akcie prodal v březnu 2019 za cenu 280 Kč za kus.

Jaký byl výnos pana Vybírala z vlastnictví akcií, nebereme-li v úvahu poplatky za nákup a prodej akcií? Výnos pana Vybírala byl ___ Kč. (správná odpověď – 5500)

Marta si od výrobce Z&Z koupila osvěžovač vzduchu, který po čtyřech měsících přestal fungovat, proto jej chce reklamovat. Která tvrzení platí?

▪ K reklamaci Marta potřebuje originální obal osvěžovače.

▪ Marta musí osvěžovač reklamovat osobně, nelze jej prodejci odeslat (např. poštou).

▪ Reklamovat jej může v kterékoli prodejně, kterou výrobce Z&Z provozuje. (správná odpověď)

▪ Při reklamaci Marta musí obdržet tzv. reklamační protokol. (správná odpověď)

Celou podrobnou zprávu České školní inspekce s názvem Finanční gramotnost žáků základních škol a výuka finanční gramotnosti na středních školách si můžete stáhnout zde.

Otestovat žáky základních škol online si můžete v Testu finanční gramotnosti Rozumíme penězům zde.

Zdroj: ČŠI

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Proč mít a využívat kreditní kartu    

Kreditní karta se často prezentuje obchodníky jako „železná rezerva“. Když nastane nouzová situace, může posloužit jako rychlá záchranná síť, avšak pokud nedokážete splatit dluh...

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...