moneta logo
logo aisis

Projektový den Poznáváme mince a bankovky

Projektový den Poznáváme mince a bankovky patří mezi projektové dny vytvořené lektory projektu Rozumíme penězům. Je určen pro žáky na 1. stupni základní školy. Jeho realizací je naplněn cíl daný Standardy finanční gramotnosti pro základní vzdělávání, které stanoví, že žák používá hotové peníze.

Projektový den je naplánován na pět vyučovacích hodin. Je postaven na modelu E–U–R (evokace, uvědomění si, reflexe) známého z didaktického systému Kritické myšlení a na metodách využívajících skupinovou práci. Do projektového dne je možné zapojit i odborníka z banky, který s dětmi může probrat odborné termíny a zodpovědět dotazy, které v průběhu projektového dne vzniknou. Jeho role je podrobně popsána v metodice k projektovému dni.

Při realizaci projektového dne se žáci seznamují s pojmem a smyslem směnného obchodu, získávají představu o některých historických mincích a přemýšlí o nich v historickém kontextu. Porovnávají současné české mince podle hmatu, nachází rozdíly a zamýšlí se nad důvody těchto rozdílů. Dále se seznamují s historií vývoje bankovek, především pak zkoumají současné české bankovky, nachází jejich ochranné prvky a přemýšlí o důvodech ochranných prvků.

V rámci projektu Rozumíme penězům byl již projektový den realizován našimi lektory na desítkách základních škol s kladnou odezvou žáků.

Scénář celého projektového dne obsahující metodiku, pracovní listy a materiály pro žáky je k dispozici po přihlášení do sekce Klub Rozumíme penězům.

Celý článek s proklikem na prezentaci je přístupný jen přihlášeným uživatelům.
Pro pokračování ve čtení se PŘIHLAŠTE NEBO ZAREGISTRUJTE
Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Exekuce v ČR

Exekutorská komora České republiky vytvořila projekt s názvem Otevřená data o exekucích, který informuje o nejrůznějších statistikách týkajících se exekucí občanů České republiky. K datu vydání...

Jak rozumně tvořit kapitál pro děti

Potomci, naše největší láska, která s sebou nese i starosti. Většina rodičů považuje své děti za hlavní smysl svého života, což způsobuje upřednostňování uspokojování...

Výsledky měření investiční gramotnosti 2023

Investiční gramotnost v Česku roste, ale stále více než dvě třetiny Čechů si v investicích nevěří. Zjištění pochází z Indexu investiční gramotnosti, který vypracovala...