moneta logo
logo aisis

Projektový den Poznáváme mince a bankovky

Projektový den Poznáváme mince a bankovky patří mezi projektové dny vytvořené lektory projektu Rozumíme penězům. Je určen pro žáky na 1. stupni základní školy. Jeho realizací je naplněn cíl daný Standardy finanční gramotnosti pro základní vzdělávání, které stanoví, že žák používá hotové peníze.

Projektový den je naplánován na pět vyučovacích hodin. Je postaven na modelu E–U–R (evokace, uvědomění si, reflexe) známého z didaktického systému Kritické myšlení a na metodách využívajících skupinovou práci. Do projektového dne je možné zapojit i odborníka z banky, který s dětmi může probrat odborné termíny a zodpovědět dotazy, které v průběhu projektového dne vzniknou. Jeho role je podrobně popsána v metodice k projektovému dni.

Při realizaci projektového dne se žáci seznamují s pojmem a smyslem směnného obchodu, získávají představu o některých historických mincích a přemýšlí o nich v historickém kontextu. Porovnávají současné české mince podle hmatu, nachází rozdíly a zamýšlí se nad důvody těchto rozdílů. Dále se seznamují s historií vývoje bankovek, především pak zkoumají současné české bankovky, nachází jejich ochranné prvky a přemýšlí o důvodech ochranných prvků.

V rámci projektu Rozumíme penězům byl již projektový den realizován našimi lektory na desítkách základních škol s kladnou odezvou žáků.

Scénář celého projektového dne obsahující metodiku, pracovní listy a materiály pro žáky je k dispozici po přihlášení do sekce Klub Rozumíme penězům.

Celý článek s proklikem na prezentaci je přístupný jen přihlášeným uživatelům.
Pro pokračování ve čtení se PŘIHLAŠTE NEBO ZAREGISTRUJTE
Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Kam uložit rodinnou rezervu?

Jak proplouvat mezi produkty, které jsou dnes trendy na rodinnou rezervu? Jak a kam uložit peníze, které potřebujeme mít rychle k dispozici pro nečekané...

Internetové podvody – část II.

V prvním dílu článku o internetových podvodech jsme se podívali na různé typy podvodů a jejich specifikace. Jejich společným jmenovatelem je snaha podvodníků prostřednictvím vzbuzení...

Internetové podvody – část I.

Počty případů internetových podvodů, při nichž lidé přicházejí o své peníze, rostou jako houby po dešti. S tím, jak se zvyšuje počet bezhotovostních transakcí a...