Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích stanovuje, kdo a kolik je povinen platit. Jedná se o další výdajovou položku v rozpočtu domácnosti. Poplatek je stanoven na 180 Kč měsíčně. Na rozhlas připadá 45 Kč a za televizi činí 135 Kč. Hradí se za celou domácnost. Nezáleží, kolik lidí je členem domácnosti. To, že někdo rozhlas neposlouchá nebo televizi nesleduje, není argumentem, který domácnost od placení poplatku osvobozuje.

Podstatné je, jestli domácnost vlastní alespoň jeden televizní přijímač. Pokud ano, pak má povinnost platit oba poplatky, jelikož na současných televizních přijímačích lze přijímat i rozhlasový signál. V případě, že bydlí domácnost v pronájmu, je povinná tento poplatek hradit od druhého měsíce pobytu. Poplatky za televizi jsou hlavním příjmem České televize. To samé platí o Českém rozhlasu.