Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích stanovuje, kdo a kolik je povinen platit. Jedná se o další výdajovou položku v rozpočtu domácnosti. …