Podle průzkumu společnosti Pražské vodovody a kanalizace, který se uskutečnil v roce 2020 byla průměrná spotřeba vody na osobu a den 112 litrů. Tato hodnota je v litrech rozdělena přibližně následovně:

Splachování WC – 26

Osobní hygiena – 40

Praní a úklid – 18

Příprava jídla a mytí nádobí – 10

Mytí rukou – 6

Zalévání – 5

Pití – 2

Ostatní – 5

Zdroj: www.pvk.vz