Podle průzkumu společnosti Pražské vodovody a kanalizace, který se uskutečnil v roce 2020 byla průměrná spotřeba vody na osobu a den …