moneta logo
logo aisis

Jak jsou české domácnosti bohaté

Český statistický úřad zveřejnil data ze svého průzkumu o finanční situaci českých domácností. Ten zkoumal jejich čisté finanční jmění. Na jedné straně u zkoumaných domácností sečetl jejich finanční i nefinanční majetek a na straně druhé od něj odečetl hodnotu všech dluhů.

Majetek českých domácností

Z průzkumu vyplývá, že většina bohatství českých domácností plyne z vlastnictví nemovitostí. 75 % domácností má vlastní bydlení, ať už je to v podobě domu či bytu. Dalších 23 % vlastní ještě další nemovitost. 15,8 % domácností má vlastní bydlení zatížené hypotékou. Z nefinančního majetku stojí za zmínku ještě podíl domácností s vlastním automobilem, který je 71,1 %.

Mezi finanční aktiva zařadil Český statistický úřad vklady domácností u bank, spoření, hotovost, hodnotu cenných papírů, prostředky investované v podílových a podobných fondech či v rámci životního pojištění a také třeba kryptoměny. Finanční aktiva průměrné domácnosti dosáhla výše 490 tisíc Kč.

Celková hodnota majetku průměrné české domácnosti činí 3,94 milionu Kč. Přesně prostřední domácnost nazývaná medián má majetek ve výši 2,92 milionu Kč. Je tedy zřejmé, jak jsem uvedl již výše, že většina tohoto majetku je uložena v nemovitostech především tedy ve vlastním bydlení.

Dluhy českých domácností

21,3 % domácností přiznává nějaký druh dluhu. U 10,9 % domácností jde o hypotéku na vlastní bydlení a u 1,6 % na jinou nemovitost. Průměrný dluh zadlužené domácnosti, který zbývá doplatit, je 827 tisíc Kč. U těch, kteří mají hypotéku, dosahuje nesplacený dluh výše 1,24 milionu Kč.

Celkové čisté finanční jmění

Z uvedených čísel vyplývá, že průměrné čisté jmění činí 3,77 milionu Kč a medián je 2,71 milionu Kč. Rozdíl je patrný mezi domácnostmi, které vlastní nemovitost a ty bez ní. Průměrná domácnost s vlastní nemovitostí má čisté finanční jmění tedy očištěné od dluhů ve výši 4,83 milionu Kč a ta bez ní pouze 659 tisíc Kč. Medián u domácností bez vlastní nemovitosti dosahuje výše čistého finančního jmění dokonce pouze 200 tisíc Kč.

Porovnání s Evropou

Česká domácnost, kterou můžeme označit jako medián, má srovnatelné bohatství bez dluhů s těmi z Finska, Nizozemska, Portugalska či dokonce Německa. Toto překvapivé zjištění je dáno především vysokým podílem lidí v naší zemi s vlastním bydlením oproti těm v západní Evropě, kde naopak mají lidé více finančních aktiv. Jejich výše je naopak u českých domácností v průměru velmi nízká. Svoji roli hrají také vysoké ceny nemovitostí v ČR, které mnohdy překonávají ceny některých zemí západní Evropy. Podrobnou zprávu Českého statistického úřadu z 15. 12. 2023 si můžete prostudovat zde.

Zdroj: www.czso.cz

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Kam uložit rodinnou rezervu?

Jak proplouvat mezi produkty, které jsou dnes trendy na rodinnou rezervu? Jak a kam uložit peníze, které potřebujeme mít rychle k dispozici pro nečekané...

Internetové podvody – část II.

V prvním dílu článku o internetových podvodech jsme se podívali na různé typy podvodů a jejich specifikace. Jejich společným jmenovatelem je snaha podvodníků prostřednictvím vzbuzení...

Internetové podvody – část I.

Počty případů internetových podvodů, při nichž lidé přicházejí o své peníze, rostou jako houby po dešti. S tím, jak se zvyšuje počet bezhotovostních transakcí a...