moneta logo
logo aisis

Výdaje domácnosti a tvorba rezervy

Při fungování domácnosti vznikají výdaje, které domácnosti hradí většinou ze svých pravidelných příjmů. Některé z výdajů jsou nezbytné pro běžný život, jiné zase na úvaze domácnosti.

Jaké jsou nezbytné výdaje domácnosti?

Jaké výdaje jsou pro domácnost volitelné?

Jinak by se daly také výdaje domácnosti rozdělit na pravidelné, jiné jednou za čas, a některé jsou mimořádné či nečekané. Proto je optimální, aby měsíční rozpočet domácnosti končil pravidelně přebytkem, ze kterého se tvoří rezerva. Z takto vytvořené rezervy hradí domácnosti výdaje, které jsou nečekané.

Jaké výdaje patří mezi nečekané?

Rezerva také slouží k realizaci dlouhodobých plánů. Jsou výdaje, které jsou nákladné a jejich výše přesahuje možnosti měsíčního rozpočtu. Dále se rezerva hodí i pro případ nečekaných událostí v rodině, kdy hrozí výpadek příjmů.

Na jaké dlouhodobé plány může rodina šetřit?

Jaké výdaje přesahují možnosti měsíčního rozpočtu?

Když může domácnosti hrozit výpadek příjmů?

V přehledu níže se můžete podívat na průměrné měsíční výdaje za čtyřčlennou domácnost se dvěma dětmi a dvěma dospělými, jak vyplynuly z šetření Českého statistického úřadu za rok 2020.

Přehled neobsahuje náklady na nájem bytu. Díky tomu, že dost domácností bydlí ve vlastním bydlení, jsou zkoumané údaje velmi zkreslené. Jiné domácnosti zase za své vlastní bydlení hradí splátky hypotečního úvěru a jiné ne. Ani tyto údaje nejsou součástí přehledu. S těmito výdaji na bydlení domácnosti je nutné v rozpočtu počítat dle typu bydlení.

Potraviny a nealkoholické nápoje – 8 312 Kč

Alkoholické nápoje – 802 Kč

Odívání a obuv – 2 291 Kč

Poplatky za svoz odpadu – 148 Kč

Televize a rozhlas – 185 Kč

Vodné a stočné – 519 Kč

Elektrická energie – 1 711 Kč

Teplo – 314 Kč

Běžná údržba bytu – 1 107 Kč

Vybavení domácnosti včetně oprav – 2 721 Kč

Léky a zdravotní péče – 1 232 Kč

Provoz osobního automobilu – 3 335 Kč

Veřejná doprava – 397 Kč

Telefon, internet a poštovní služby – 1 086 Kč

Koníčky, kultura, výlety, dovolené – 4 487 Kč

Vzdělávání – 667 Kč

Stravování mimo domov – 2 718 Kč

Pojištění – 1 047 Kč

Ostatní zboží a služby (osobní péče) – 1 661 Kč

Zdroj: www.czso.cz, náklady domácností dle počtu dětí

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Legislativní změny v penzijním spoření

Co přináší legislativní změny všem, kteří mají potřebu si připravit investice na stáří? Jak moc se změní státní příspěvky do penzijních fondů? Využíváte tohoto...

Legislativní změny ve stavebním spoření

Jak moc ovlivní legislativní změny přístup klientů k top oblíbenému spořicímu produktu se státní podporou? Jaký dopad má úsporný vládní balíček pro konsolidaci veřejných financí...

Platba pomocí telefonního čísla

V České republice začala fungovat služba, která umožňuje přijímat i posílat peníze bez znalosti čísla bankovního účtu. Nově k tomu postačí pouze telefonní číslo. Služba se...