Jak se z hrubé mzdy stane čistá

Cíl: Žáci získají přehled o výši minimální, průměrné mzdy a mediánu mezd, výši odvodů z hrubé mzdy a skutečných mzdových nákladech zaměstnavatele na mzdu zaměstnance a také o daňových zvýhodněních. Dále se naučí používat finanční kalkulačku.

Časová náročnost: 45 minut

Typ činnosti: diskusní aktivita, práce s aplikací na mobilním zařízení

Pomůcky: mobilní zařízení s připojením na internet, tužka, papír

Postup:

Učitel dopředu zadá žákům úkol, aby si na hodinu přinesli své mobilní telefony s nainstalovanou aplikací Finanční kalkulačky.

Na začátku hodiny si učitel diskusí s žáky ověří, že rozumí následujícím pojmům: hrubá mzda, čistá mzda, minimální mzda, průměrná mzda a medián mezd.

Učitel žáky vyzve, aby zapsali svůj odhad minimální mzdy, průměrné mzdy a mediánu mezd.

Následně je konfrontuje se skutečností. Informace jsou k dohledání i na webu www.rozumimepenezum.cz.

Dále si všichni vyzkouší prostřednictvím zmíněné aplikace vypočítat čistou mzdu ze mzdy minimální, průměrné i mediánu.

U posledního výpočtu učitel s žáky diskutuje nad jednotlivými čísly, které výpočet doprovázejí, jako jsou sleva na dani, daň, sociální a zdravotní pojištění (stržené zaměstnanci z hrubé mzdy) a sociální a zdravotní pojištění (hrazené zaměstnavatelem).

Následně žáci zkoumají, kolik musí mít zaměstnavatel skutečně peněz, aby mohl zaměstnanci vyplatit mzdu odpovídající mediánu. Dále zkoumají, kolik procent z hrubé mzdy činí odvody státu. A co je z daní, zdravotního a sociálního pojištění hrazeno.

Nakonec žáci zkoumají daňové zvýhodnění na děti. Při stejné hrubé mzdě zadávají postupně ve finanční kalkulačce jedno, dvě a tři děti a zkoumají, jaký vliv to má na výši čisté mzdy.

Posledním úkolem je na finanční kalkulačce metodou „pokus-omyl“ zjistit, až do jaké výše hrubé mzdy neplatí zaměstnanec se dvěma dětmi žádné daně. K datu vydání této metodiky je to 34 700 Kč. Pečlivým pozorováním mohou žáci přijít na to, že do této částky zaměstnanec nejen, že neplatí žádné daně z příjmu, ale naopak je mu vyplácen daňový bonus. Daň je tedy v podstatě záporná. Učitel žákům sdělí, že takovéto zvýhodnění může využít jen jeden z rodičů.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Zvládnu splácet hypotéku?

Česká národní banka na svých webových stránkách připravila pro zájemce o hypoteční úvěr online kalkulačky, které pomáhají zodpovědět potenciálním žadatelům o hypoteční úvěr tři...

Rozpočet v apce

Jak na pořádek ve svých penězích? Jak se neztratit ve svých výdajích? Jak mít finance pod kontrolou? Říká se dobrý hospodář má zcela pod kontrolou...

Průzkum Rozumíme penězům mezi dvanáctiletými dětmi

Zajímá vás, jak na osobní finance nahlížejí dvanáctileté děti? Rozumíme penězům uskutečnil během května letošního roku anonymní průzkum mezi padesáti žáky šestého ročníku základní...