Cíl: Žáci získají přehled o výši minimální, průměrné mzdy a mediánu mezd, výši odvodů z hrubé mzdy a skutečných mzdových nákladech zaměstnavatele na mzdu zaměstnance a také o daňových zvýhodněních. Dále se naučí používat finanční kalkulačku.

Časová náročnost: 45 minut

Typ činnosti: diskusní aktivita, práce s aplikací na mobilním zařízení

Pomůcky: mobilní zařízení s připojením na internet, tužka, papír

Postup:

Učitel dopředu zadá žákům úkol, aby si na hodinu přinesli své mobilní telefony s nainstalovanou aplikací Finanční kalkulačky.

Na začátku hodiny si učitel diskusí s žáky ověří, že rozumí následujícím pojmům: hrubá mzda, čistá mzda, minimální mzda, průměrná mzda a medián mezd.

Učitel žáky vyzve, aby zapsali svůj odhad minimální mzdy, průměrné mzdy a mediánu mezd.

Následně je konfrontuje se skutečností. Informace jsou k dohledání i na webu www.rozumimepenezum.cz.

Dále si všichni vyzkouší prostřednictvím zmíněné aplikace vypočítat čistou mzdu ze mzdy minimální, průměrné i mediánu.

U posledního výpočtu učitel s žáky diskutuje nad jednotlivými čísly, které výpočet doprovázejí, jako jsou sleva na dani, daň, sociální a zdravotní pojištění (stržené zaměstnanci z hrubé mzdy) a sociální a zdravotní pojištění (hrazené zaměstnavatelem).

Následně žáci zkoumají, kolik musí mít zaměstnavatel skutečně peněz, aby mohl zaměstnanci vyplatit mzdu odpovídající mediánu. Dále zkoumají, kolik procent z hrubé mzdy činí odvody státu. A co je z daní, zdravotního a sociálního pojištění hrazeno.

Nakonec žáci zkoumají daňové zvýhodnění na děti. Při stejné hrubé mzdě zadávají postupně ve finanční kalkulačce jedno, dvě a tři děti a zkoumají, jaký vliv to má na výši čisté mzdy.

Posledním úkolem je na finanční kalkulačce metodou „pokus-omyl“ zjistit, až do jaké výše hrubé mzdy neplatí zaměstnanec se dvěma dětmi žádné daně. K datu vydání této metodiky je to 34 700 Kč. Pečlivým pozorováním mohou žáci přijít na to, že do této částky zaměstnanec nejen, že neplatí žádné daně z příjmu, ale naopak je mu vyplácen daňový bonus. Daň je tedy v podstatě záporná. Učitel žákům sdělí, že takovéto zvýhodnění může využít jen jeden z rodičů.