moneta logo
logo aisis

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl III.

prvním dílu seriálu na téma nakupování mimo kamenné prodejny jsme se seznámili s tím, jaké všechny způsoby uzavírání obchodu patří mezi ty, které můžeme nazvat nákupy mimo kamenné prodejny. Dále jsme si představili s tímto druhem nakupování spojené nejvýznamnější právo, kterým je možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtách k tomu určených. V druhém dílu jsme si ukázali, jak takové lhůty počítat, a jak správně od smlouvy odstoupit. V posledním třetím dílu přichází na řadu odpovědnost spotřebitele za opotřebení zboží a výjimky, které neumožňují využít práva na odstoupení od smlouvy.

Odpovědnost spotřebitele za opotřebení zboží

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy a vrátí obchodníkovi zboží, ten očekává, že se mu vrátí zboží v původním stavu, aby jej prodal dál. V minulosti se často stávalo, že spotřebitelé si právo jim dané vykládali tak, že mohou zakoupené zboží 14 dní používat a následně jej vrátit obchodníkovi. Jako příklad může sloužit účelově na týdenní dovolenou zakoupený fotoaparát či nářadí. V těchto případech fungovaly e-shopy někdy jako bezplatné půjčovny. Nicméně zde byla dále potřeba umožnit spotřebiteli se se zbožím seznámit tak, jako tomu je při nákupu v kamenných prodejnách. Na základě zmíněných zkušeností a potřeb zákonodárce přišel s účinností od 6. 1. 2023 s podrobnější právní úpravou, která více upřesňuje práva spotřebitelů v této oblasti.

V základu je obchodník povinen spotřebiteli při odstoupení od smlouvy vrátit všechny finanční prostředky, které od něj přijal. Zároveň je mu však dána možnost požadovat finanční kompenzaci v případě, kdy mu spotřebitel vrací zboží opotřebované či poškozené. Nově je 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy přesněji specifikována tak, že má umožnit spotřebiteli se s výrobkem, který viděl před tím jen na obrázku, seznámit blíže. A to v rozsahu, jakým by se s ním mohl seznámit v kamenné prodejně. To znamená, seznámit se s vlastnostmi a funkcemi zboží a ověřit si samotnou funkčnost. Další užívání spotřebitelem by dávalo možnost obchodníkovi odečíst si poměrnou část z ceny zboží za opotřebení a při odstoupení od smlouvy mu nevrátit celou kupní cenu. Spotřebitelům doporučujeme zacházet šetrně i s originálním obalem zboží a vracet zboží v něm. Některé specifické obaly mohou tvořit více či méně i část kupní ceny.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze

Jsou situace, kdy by nedávalo smysl odstoupit od smlouvy při nákupu mimo kamenné prodejny. Byl by tím podnikatel trestán a spotřebitel získal neúměrnou výhodu. Zde je výčet nejpodstatnějších z nich:

 • zboží bylo upraveno dle požadavků spotřebitele,
 • zboží bylo vyrobeno na zakázku, na míru, je jedinečné,
 • zboží s krátkou dobou spotřeby a rychle se kazící zboží,
 • zboží bylo nenávratně smícháno s jiným zbožím,
 • zboží dodané na fyzickém digitálním nosiči, u nějž byl spotřebitelem porušen obal,
 • zboží dodané v hygienickém obalu a spotřebitel tento obal porušil,
 • noviny, časopisy a jiná periodiky (u předplatného však právo na odstoupení od smlouvy zůstává),
 • smlouva uzavřená na základě veřejné dražby, které nemůže být spotřebitel fyzicky přítomen,
 • zboží či služba jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, kterou nemůže podnikatel ovlivnit,
 • neodkladná oprava na základě objednávky spotřebitele,
 • termínované služby jako ubytování, doprava, stravování, zájezd či volnočasové aktivity,
 • letenky či jízdenky zakoupené online,
 • časté či pravidelné dodávky potravin, hotových jídel či jiného zboží s dovozem domů.

Kompletní přehled naleznete v § 1837 a § 1840 občanského zákoníku.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...