moneta logo
logo aisis

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl III.

prvním dílu seriálu na téma nakupování mimo kamenné prodejny jsme se seznámili s tím, jaké všechny způsoby uzavírání obchodu patří mezi ty, které můžeme nazvat nákupy mimo kamenné prodejny. Dále jsme si představili s tímto druhem nakupování spojené nejvýznamnější právo, kterým je možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtách k tomu určených. V druhém dílu jsme si ukázali, jak takové lhůty počítat, a jak správně od smlouvy odstoupit. V posledním třetím dílu přichází na řadu odpovědnost spotřebitele za opotřebení zboží a výjimky, které neumožňují využít práva na odstoupení od smlouvy.

Odpovědnost spotřebitele za opotřebení zboží

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy a vrátí obchodníkovi zboží, ten očekává, že se mu vrátí zboží v původním stavu, aby jej prodal dál. V minulosti se často stávalo, že spotřebitelé si právo jim dané vykládali tak, že mohou zakoupené zboží 14 dní používat a následně jej vrátit obchodníkovi. Jako příklad může sloužit účelově na týdenní dovolenou zakoupený fotoaparát či nářadí. V těchto případech fungovaly e-shopy někdy jako bezplatné půjčovny. Nicméně zde byla dále potřeba umožnit spotřebiteli se se zbožím seznámit tak, jako tomu je při nákupu v kamenných prodejnách. Na základě zmíněných zkušeností a potřeb zákonodárce přišel s účinností od 6. 1. 2023 s podrobnější právní úpravou, která více upřesňuje práva spotřebitelů v této oblasti.

V základu je obchodník povinen spotřebiteli při odstoupení od smlouvy vrátit všechny finanční prostředky, které od něj přijal. Zároveň je mu však dána možnost požadovat finanční kompenzaci v případě, kdy mu spotřebitel vrací zboží opotřebované či poškozené. Nově je 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy přesněji specifikována tak, že má umožnit spotřebiteli se s výrobkem, který viděl před tím jen na obrázku, seznámit blíže. A to v rozsahu, jakým by se s ním mohl seznámit v kamenné prodejně. To znamená, seznámit se s vlastnostmi a funkcemi zboží a ověřit si samotnou funkčnost. Další užívání spotřebitelem by dávalo možnost obchodníkovi odečíst si poměrnou část z ceny zboží za opotřebení a při odstoupení od smlouvy mu nevrátit celou kupní cenu. Spotřebitelům doporučujeme zacházet šetrně i s originálním obalem zboží a vracet zboží v něm. Některé specifické obaly mohou tvořit více či méně i část kupní ceny.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze

Jsou situace, kdy by nedávalo smysl odstoupit od smlouvy při nákupu mimo kamenné prodejny. Byl by tím podnikatel trestán a spotřebitel získal neúměrnou výhodu. Zde je výčet nejpodstatnějších z nich:

 • zboží bylo upraveno dle požadavků spotřebitele,
 • zboží bylo vyrobeno na zakázku, na míru, je jedinečné,
 • zboží s krátkou dobou spotřeby a rychle se kazící zboží,
 • zboží bylo nenávratně smícháno s jiným zbožím,
 • zboží dodané na fyzickém digitálním nosiči, u nějž byl spotřebitelem porušen obal,
 • zboží dodané v hygienickém obalu a spotřebitel tento obal porušil,
 • noviny, časopisy a jiná periodiky (u předplatného však právo na odstoupení od smlouvy zůstává),
 • smlouva uzavřená na základě veřejné dražby, které nemůže být spotřebitel fyzicky přítomen,
 • zboží či služba jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, kterou nemůže podnikatel ovlivnit,
 • neodkladná oprava na základě objednávky spotřebitele,
 • termínované služby jako ubytování, doprava, stravování, zájezd či volnočasové aktivity,
 • letenky či jízdenky zakoupené online,
 • časté či pravidelné dodávky potravin, hotových jídel či jiného zboží s dovozem domů.

Kompletní přehled naleznete v § 1837 a § 1840 občanského zákoníku.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Jak si vybrat nemovitostní fond

Investování v České republice není trendy. Češi raději využívají bankovních účtů, kde ale nemohou porazit inflaci. Pokud se rozhodnou peníze uložit jinam, tak nejčastěji volí...

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl II.

V prvním dílu seriálu o nakupování mimo kamenné prodejny jsme se seznámili s tím, jaké všechny způsoby uzavírání obchodu patří mezi ty, které můžeme nazvat nákupy...

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl I.

Nemalou část v oblasti spotřebitelských práv tvoří nákupy mimo kamenné prodejny. Vyznáte se v nich dobře a to i po novelách zákona o ochraně spotřebitele a...