moneta logo
logo aisis

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl I.

Nemalou část v oblasti spotřebitelských práv tvoří nákupy mimo kamenné prodejny. Vyznáte se v nich dobře a to i po novelách zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku účinných od 6. ledna 2023, které přinesly mnoho změn? Dříve jsme se již věnovali změnám v zárukách a reklamacích, konci falešných slev nebo novým pravidlům pro uzavírání smluv po telefonu.

V sérii článků týkajících se nákupů mimo kamenné prodejny si celou oblast projdeme krok za krokem a seznámíme vás konkrétně s těmito jednotlivými částmi:

  • co je nákupem mimo kamenné prodejny,
  • právo na odstoupení od smlouvy a lhůty k tomu dané,
  • jak správně uplatnit právo na odstoupení od smlouvy,
  • odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty zboží,
  • výjimky z práva na odstoupení od smlouvy,
  • jaké má obchodník povinnosti při zveřejňování uživatelských recenzí a nové označení tlačítek na webech obchodníků.

Co je nákupem mimo kamenné prodejny

Nákupem mimo kamenné prodejny zákon rozumí především obchody uskutečněné prostřednictvím komunikace na dálku. Do této oblasti spadají nejběžněji především nákupy v internetových obchodech. Nicméně sem lze zařadit také smlouvy uzavřené po telefonu, domluvené emailem, ale i objednávky učiněné odesláním formuláře z katalogu prostřednictvím poštovní služby.

Dalším druhem nákupu mimo kamenné prodejny je sice osobní nákup, ale mimo prostory obchodníka. Jako příklady můžeme uvést, když vás osloví prodejce na ulici nebo podomní prodejci. A to i v případech, kdy jste na ulici pouze osloveni a obchod je dokončen již v prostorách obchodníka nebo si prodejce sami pozvete domů. Někdy mohou být za prostory obchodníka považovány prodejní automaty či stánek na tržišti. Vždy záleží, kde daný obchodník obvykle provozuje svoji obchodní činnost.

Poslední ukázkou nákupu mimo kamenné prodejny jsou nechvalně proslulé prodejní akce, výlety či zájezdy. Jde o organizovanou akci pro omezený počet účastníků. V průběhu akce pak dochází k propagaci, nabízení či prodeji zboží, případně služeb. Pozvánka na takovou akci musí mít své náležitosti, ze kterých musí být například patrné, kde a kdy se koná, jaké zboží tam bude nabízeno a identifikační údaje podnikatele, který akci pořádá či bude na akci zboží prodávat.

Právo na odstoupení od smlouvy a lhůty k tomu dané

Ze zákona je spotřebiteli dáno při nákupu mimo kamenné prodejny právo na odstoupení od smlouvy bez nutnosti udávat důvod a dodatečných sankcí ze strany obchodníka ve lhůtě 14 dní.

U smluv uzavřených v rámci prodejní akce, výletu či zájezdu má spotřebitel tuto lhůtu prodlouženou dokonce na 30 dní. Tato prodloužená lhůta se uplatní i v případě, že došlo k uzavření smlouvy u vás doma za předpokladu, že jste si obchodníka domů za tímto účelem nezavolali či neobjednali sami. Pokud ano, platí pro vás standartní 14ti denní lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Ještě lepší postavení máte v případě uzavření smlouvy o dodávkách energií, pokud k nim došlo mimo kamennou prodejnu. Tam je lhůta pro odstoupení od smlouvy dokonce nastavena tak, že končí až po 15 dnech od počátku dodávek energií.

S právem na odstoupení od smlouvy nemůže spotřebitel počítat při nákupu v prostorách obvyklých obchodníka. V případě nákupu v kamenné prodejně dojde k uzavření kupní smlouvy a na výše zmíněné právo se odvolávat nelze. Pouze pokud by zboží bylo vadné či služba nebyla dodána za smluvených podmínek přichází na řadu právo na uplatnění reklamace.

O lhůtách pro odstoupení od smlouvy a podmínkách jeho uplatnění dává zákon povinnost obchodníkovi řádně spotřebitele informovat. Pokud tak neučiní, lhůty pro odstoupení od smlouvy se prodlužují o rok.

Další podrobnosti k tomuto tématu můžete najít ve spotřebitelském průvodci na stránkách České obchodní inspekce.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Legislativní změny v penzijním spoření

Co přináší legislativní změny všem, kteří mají potřebu si připravit investice na stáří? Jak moc se změní státní příspěvky do penzijních fondů? Využíváte tohoto...

Legislativní změny ve stavebním spoření

Jak moc ovlivní legislativní změny přístup klientů k top oblíbenému spořicímu produktu se státní podporou? Jaký dopad má úsporný vládní balíček pro konsolidaci veřejných financí...

Platba pomocí telefonního čísla

V České republice začala fungovat služba, která umožňuje přijímat i posílat peníze bez znalosti čísla bankovního účtu. Nově k tomu postačí pouze telefonní číslo. Služba se...