moneta logo
logo aisis

Nová pravidla pro uzavírání smluv po telefonu

Díky novele Občanského zákoníku začala 6. ledna 2023 platit nová pravidla v případě uzavírání smluv po telefonu. Zákonodárci tím vyslyšeli letité volání odborníků po větší ochraně spotřebitelů. Dříve velmi kritizovaná praxe, kdy vám obchodník zavolal s nějakou nabídkou a následně jste po určité době zjistili, že jste díky ústnímu souhlasu během hovoru uzavřeli s obchodníkem smlouvu, je minulostí.

Konec uzavírání smluv během telefonického hovoru

Nově není možné uzavřít smlouvu po telefonu, pokud vás obchodník osloví s nabídkou. Veškerá ujednání během takového hovoru jsou pouze ve fázi nabídky. K její následné proměně v závaznou smlouvu je nutností její stvrzení v textové podobě. Dříve postačující slovní souhlas během monitorovaného telefonického hovoru, nyní nepostačuje. Tímto momentem od nynějška již nedochází k uzavření smlouvy. Obchodník má také povinnosti na začátku telefonického hovoru sdělit spotřebiteli obchodní účel hovoru a údaje o své totožnosti, případně o totožnosti společnosti jejímž jménem volá.

Potvrzení ujednaných podmínek v textové podobě

V praxi bude vypadat uzavření smlouvy tak, že po ústním dojednání podmínek během hovoru bude muset následovat email či fyzický dopis od obchodníka doručený spotřebiteli. Ten bude obsahovat návrh telefonicky domluvené smlouvy a musí být spotřebiteli doručen bez zbytečného odkladu. Pokud bude spotřebitel nabídku ignorovat, nikdy nedojde k uzavření smlouvy a pro něj jakémukoli závazku. K uzavření smlouvy bude třeba aktivního jednání ze strany spotřebitele. Typicky půjde o vyslovení souhlasu s podmínkami smlouvy v odpovědi na email či skutečným podpisem smlouvy a následným jejím doručením obchodníkovi. Až po takovémto projevu vůle je spotřebitelem podmínkami smlouvy vázán.

Co když spotřebitel sám volá obchodníkovi?

Uvedená nová pravidla neplatí pro případ, kdy sám spotřebitel zavolá obchodníkovi s úmyslem uzavřít smlouvu. To pak k jejímu uzavření bude souhlas během hovoru postačovat.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Legislativní změny v penzijním spoření

Co přináší legislativní změny všem, kteří mají potřebu si připravit investice na stáří? Jak moc se změní státní příspěvky do penzijních fondů? Využíváte tohoto...

Legislativní změny ve stavebním spoření

Jak moc ovlivní legislativní změny přístup klientů k top oblíbenému spořicímu produktu se státní podporou? Jaký dopad má úsporný vládní balíček pro konsolidaci veřejných financí...

Platba pomocí telefonního čísla

V České republice začala fungovat služba, která umožňuje přijímat i posílat peníze bez znalosti čísla bankovního účtu. Nově k tomu postačí pouze telefonní číslo. Služba se...