moneta logo
logo aisis

Nová pravidla pro uzavírání smluv po telefonu

Díky novele Občanského zákoníku začala 6. ledna 2023 platit nová pravidla v případě uzavírání smluv po telefonu. Zákonodárci tím vyslyšeli letité volání odborníků po větší ochraně spotřebitelů. Dříve velmi kritizovaná praxe, kdy vám obchodník zavolal s nějakou nabídkou a následně jste po určité době zjistili, že jste díky ústnímu souhlasu během hovoru uzavřeli s obchodníkem smlouvu, je minulostí.

Konec uzavírání smluv během telefonického hovoru

Nově není možné uzavřít smlouvu po telefonu, pokud vás obchodník osloví s nabídkou. Veškerá ujednání během takového hovoru jsou pouze ve fázi nabídky. K její následné proměně v závaznou smlouvu je nutností její stvrzení v textové podobě. Dříve postačující slovní souhlas během monitorovaného telefonického hovoru, nyní nepostačuje. Tímto momentem od nynějška již nedochází k uzavření smlouvy. Obchodník má také povinnosti na začátku telefonického hovoru sdělit spotřebiteli obchodní účel hovoru a údaje o své totožnosti, případně o totožnosti společnosti jejímž jménem volá.

Potvrzení ujednaných podmínek v textové podobě

V praxi bude vypadat uzavření smlouvy tak, že po ústním dojednání podmínek během hovoru bude muset následovat email či fyzický dopis od obchodníka doručený spotřebiteli. Ten bude obsahovat návrh telefonicky domluvené smlouvy a musí být spotřebiteli doručen bez zbytečného odkladu. Pokud bude spotřebitel nabídku ignorovat, nikdy nedojde k uzavření smlouvy a pro něj jakémukoli závazku. K uzavření smlouvy bude třeba aktivního jednání ze strany spotřebitele. Typicky půjde o vyslovení souhlasu s podmínkami smlouvy v odpovědi na email či skutečným podpisem smlouvy a následným jejím doručením obchodníkovi. Až po takovémto projevu vůle je spotřebitelem podmínkami smlouvy vázán.

Co když spotřebitel sám volá obchodníkovi?

Uvedená nová pravidla neplatí pro případ, kdy sám spotřebitel zavolá obchodníkovi s úmyslem uzavřít smlouvu. To pak k jejímu uzavření bude souhlas během hovoru postačovat.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Jak si vybrat nemovitostní fond

Investování v České republice není trendy. Češi raději využívají bankovních účtů, kde ale nemohou porazit inflaci. Pokud se rozhodnou peníze uložit jinam, tak nejčastěji volí...

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl III.

V prvním dílu seriálu na téma nakupování mimo kamenné prodejny jsme se seznámili s tím, jaké všechny způsoby uzavírání obchodu patří mezi ty, které můžeme nazvat...

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl II.

V prvním dílu seriálu o nakupování mimo kamenné prodejny jsme se seznámili s tím, jaké všechny způsoby uzavírání obchodu patří mezi ty, které můžeme nazvat nákupy...