moneta logo
logo aisis

Práva při nákupu mimo kamenné prodejny – díl II.

prvním dílu seriálu o nakupování mimo kamenné prodejny jsme se seznámili s tím, jaké všechny způsoby uzavírání obchodu patří mezi ty, které můžeme nazvat nákupy mimo kamenné prodejny. Dále jsme si představili s tímto druhem nakupování spojené nejvýznamnější právo, kterým je možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtách k tomu určených. V druhém dílu přichází na řadu, jak takové lhůty počítat, a jak správně od smlouvy odstoupit.

Jak se počítají lhůty

Ke správnému uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba tento proces učinit včas a správně. Při nákupu zboží se lhůty počítají od okamžiku převzetí zboží. Následující den je pak dnem číslo jedna lhůty, která bude nejčastěji čtrnáctidenní. Odstoupení od smlouvy postačuje v této lhůtě odeslat a mít o tom důkaz. Pokud konec lhůty připadá na víkend či státní svátek, lhůta se prodlužuje o následující jeden pracovní den. Je-li součástí objednávky více kusů zboží a ty jsou dodávány postupně, lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet až doručením posledního kusu či poslední části zboží.

U smluv o dodávkách služeb je rozhodným dnem pro počátek běhu lhůt datum podpisu smlouvy. Den následující po něm je pak opět dnem číslo jedna lhůty se stejným následným postupem jako u koupi zboží.

U některých druhů služeb však právo na odstoupení od smlouvy postrádá smysl, a proto budou patřit mezi výjimky, kterým se budeme věnovat v následujícím dílu našeho seriálu.

Co se týče služeb v praxi vznikají v podstatě dvě situace. Po uzavření smlouvy o dodávkách služeb vám tyto služby obchodník po dobu 14 dní nedodává a vy v průběhu této lhůty můžete odstoupit od smlouvy. Nebo výslovně souhlasíte s poskytnutím služby před uplynutím 14denní lhůty a ztrácíte tak právo od smlouvy odstoupit. Pokud chybí takový váš výslovný souhlas a od smlouvy v zákonné lhůtě odstoupíte, nemusíte obchodníkovi za do té doby odebrané služby zaplatit.

Posledním typem obchodního artiklu, který není ani zbožím ani službou, je nákup digitálního obsahu zpřístupněného pouze online. Může jít o hudební dílo, film, služby internetové seznamky nebo například antivirový program do vašeho počítače. Bude zde podobná situace jako u služeb. Obchodník vám objednaný digitální obsah zpřístupní až po 14 dnech a vy do té doby můžete od smlouvy odstoupit. Nebo vás nechá odsouhlasit, že chcete digitální obsah zpřístupnit již během 14denní lhůty a tím ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy. Takový váš souhlas musí být učiněn aktivně. Pokud by vám obchodník obsah zpřístupnil a nenechal vás toto zpřístupnění odsouhlasit, bude vaše právo na odstoupení od smlouvy zachováno.

Jak od smlouvy správně odstoupit

Nejpodstatnější je odstoupit včas tedy nejpozději v poslední den lhůty a mít o tom důkaz. Kam odstoupení od smlouvy odeslat naleznete v obchodních podmínkách prodejce. Pokud jej zašlete na adresu sídla či místa podnikání určitě se nespletete. Každý podnikatel je povinen vám při uzavírání smlouvy poskytnout vzorový formulář k odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy může spotřebitel odeslat klasicky poštou, ideálně doporučeně s dodejkou, aby měl následně doklad o tom, kdy bylo odstoupení odesláno a kdo jej fyzicky převzal na straně podnikatele. E-shopy mívají často na svých stránkách pro případ odstoupení od smlouvy i elektronické formuláře. Přes ně přijaté zprávy pak musí spotřebiteli bez zbytečného odkladu textově potvrdit. K odstoupení od smlouvy lze využít i zprávu poslanou emailem, pokud však na něj obchodník nereaguje a nepotvrdí vám jeho přijetí, těžko se pak v případném sporu spotřebiteli prokazuje jeho doručení obchodníkovi. Zákon odstoupení od smlouvy nijak formálně nespecifikuje, dokonce nevyžaduje vůbec písemnou formu.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší a povinností spotřebitele je vrátit obchodníkovi zboží. Náklady na toto vrácení jdou k tíži spotřebitele. Na vrácení zboží má spotřebitel lhůtu 14 dnů od data odstoupení od smlouvy. Co následuje dál bude obsahem třetího dílu našeho seriálu o nákupech mimo kamenné prodejny.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...