O programu

Zodpovědně s penězi – finanční vzdělávání pro základní a střední školy i širokou veřejnost

Program Zodpovědně s penězi realizuje organizace AISIS již od roku 2006 a to nejdříve pod názvem Rozumíme penězům. Od roku 2006 prošlo programem více jak 4 000 pedagogů, kteří podle programu Zodpovědně s penězi proškolili téměř 26 000 žáků a studentů.

Základní školy

 • Zodpovědně s penězi umožňuje základním školám efektivně rozšířit školní vzdělávací program o problematiku finančního vzdělávání.
 • Pro pedagogy základních škol realizujeme semináře zaměřené na osobní finanční gramotnost i metodiku výuky.
 • Pro žáky základních škol realizujeme projektové dny přímo ve škole.
 • Program Zodpovědně s penězi naplňuje cíle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v tematice finanční gramotnosti jak pro první tak pro druhý stupeň základní školy.

Střední školy

 • Pro studenty středních škol realizujeme dopolední workshopy zaměřené na osobní finanční gramotnost.
 • Workshop je zaměřen na praktické informace tak, aby se studenti naučili řešit praktické situace, do kterých se mohou dostat.

Veřejnost

 • Ve spolupráci se školami realizujeme přednášky pro rodiče žáků a další zájemce.
 • Nejvíce žádanými tématy jsou finanční produkty – jak je vhodně využívat, práva spotřebitele při nákupu na internetu a řešení reklamací.
 • Zaměřujeme se také na přednášky pro seniory.
 • U přednášek pro seniory se zaměřujeme na témata podomní prodej, úvěrové smlouvy, nákupy po telefonu.

Program nabízí:

Obsah programu Zodpovědně s penězi najdete v prokliku Výukové lekce.

Cílem Zodpovědně s penězi je zvyšování finanční gramotnosti dětí a pedagogů v delším časovém horizontu a proto mohou učitelé počítat s dlouhodobou podporou a aktualizacemi materiálů.

Jak se může škola do programu zapojit?

Napište nebo nám zavolejte. Nabídka pro pedagogy z jednotlivých krajů je velmi proměnlivá a tak Vám rádi řekneme aktuální informace podle toho, ze kterého kraje Vaše škola je.

Co je smyslem programu Zodpovědně s penězi?

Finanční vzdělávání učitelů je zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků/studentů, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Naše semináře vedou autoři nebo spoluautoři výukových materiálů, kteří zároveň finanční gramotnost vyučují. Tyto lektory doplňují na seminářích také odborníci – finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníci, sociální pracovníci.

Prostřednictvím Zodpovědně s penězi chceme dětem pomoci k tomu, aby se uměly rozhodovat o finančních záležitostech. Uměly si k tomu získat dostatek důvěryhodných informací, vyznaly se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, byly si vědomy důsledků svého rozhodnutí a nenechaly se manipulovat reklamou nebo lákavými obchodními nabídkami.

Žáci mají možnost připravit se na některé životní situace v bezpečném prostředí školní třídy, pod dohledem pedagoga majícího potřebné zkušenosti a v modelových domácnostech, se kterými se v materiálech pracuje.

Žáci se setkávají s obsahem, který je pro ně zajímavý z hlediska využití. Osvojí si takové vědomosti a dovednosti, které budou moci využít jak v osobním, tak i profesním životě.

Práce dětí v programu Zodpovědně s penězi je postavena na řešení modelových situací spojených s finančním rozhodováním. Děti pracují v modelových domácnostech,  jejichž úvodní finanční nastavení je předem dáno. Postupně se seznamují s  různými situacemi, do kterých se mohou dostat v reálném životě. V  žádném případě se nejedná o řešení problémů a otázek týkajících se rodinného prostředí dětí.

Cílem programu Zodpovědně s penězi není:

 • podporovat u dětí konzumní způsob života,
 • zredukovat motivy rozhodování v různých životních situacích na  „motiv osobního prospěchu“,
 • učit zúčastněné osoby jak dosahovat co největšího zisků a na základě jeho výše hodnotit správnost či nesprávnost konkrétních  rozhodnutí.

Program Zodpovědně s penězi vychází i z toho, že každý z nás má spoustu priorit, kterými zdaleka nejsou jenom peníze, respektive výše zůstatku na účtu. Každý z nás má své sny a jde nám o to, abychom se při jejich realizaci nedostali do problémů. K tomu nám může dopomoci finančně gramotné rozhodování.