moneta logo
logo aisis

Katastr nemovitostí vyhledá vlastníka bytu, domu či pozemku

Zajímá Vás, kdo je vlastníkem sousedního domu, silnice před vaším domem, bytu o patro níž či rybníku na návsi? To vše můžete nalézt online v katastru nemovitostí.

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

Jeho součástí je evidence vlastnických, jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem. Eviduje veškeré změny v zapisovaných skutečnostech. Při prodeji například domu, je nutné doložit smlouvou s úředně ověřenými podpisy, že došlo ke změně majitele a příslušný katastrální úřad vše zaznamená do evidence. Mezi evidovaná práva patří například zástava nemovitosti ve prospěch banky při financování stavby či koupě nemovitosti z hypotečního úvěru nebo například exekuce.

Evidovanými nemovitostmi jsou pozemky (stavební parcely, zahrady, lesy, pole, rybníky a další), domy, byty a nebytové prostory, to vše už i v rozestavěném stavu.

Evidenci nemovitostí najdete zdeMůžete vyhledat pozemek, dům, či byt (jednotka), pokud znáte název obce, ve kterém se nachází a číslo pozemku, číslo popisné nebo evidenční u domu a bytu. V případě, že tyto údaje nemáte, je možné hledat přímo v mapě.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Konec falešných slev v obchodech

Ve všech typech obchodů od kamenných až po ty internetové se již nesetkáte se slevami, které neodpovídají skutečnosti. Obvyklá praxe některých obchodníků, kteří počítali slevu...

Nahlédnutí do metodiky II. stupně ZŠ

Děti jsou akční. Navíc, díky jednoduchému přístupu k informacím, nás často překvapují otázkami, které prověřují nejen naše znalosti, ale i trpělivost a snahu si...

Nahlédnutí do metodiky I. stupně ZŠ

Jak zatraktivnit finanční gramotnost pro žáky prvního stupně? Jak probudit zájem a zvědavost na téma peněz, které často bývá tématem tabu v rodinách? Jak zapojit...