Zajímá Vás, kdo je vlastníkem sousedního domu, silnice před vaším domem, bytu o patro níž či rybníku na návsi? To vše můžete nalézt online v katastru nemovitostí.

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

Jeho součástí je evidence vlastnických, jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem. Eviduje veškeré změny v zapisovaných skutečnostech. Při prodeji například domu, je nutné doložit smlouvou s úředně ověřenými podpisy, že došlo ke změně majitele a příslušný katastrální úřad vše zaznamená do evidence. Mezi evidovaná práva patří například zástava nemovitosti ve prospěch banky při financování stavby či koupě nemovitosti z hypotečního úvěru nebo například exekuce.

Evidovanými nemovitostmi jsou pozemky (stavební parcely, zahrady, lesy, pole, rybníky a další), domy, byty a nebytové prostory, to vše už i v rozestavěném stavu.

Evidenci nemovitostí najdete zdeMůžete vyhledat pozemek, dům, či byt (jednotka), pokud znáte název obce, ve kterém se nachází a číslo pozemku, číslo popisné nebo evidenční u domu a bytu. V případě, že tyto údaje nemáte, je možné hledat přímo v mapě.