moneta logo
logo aisis

Katastr nemovitostí vyhledá vlastníka bytu, domu či pozemku

Zajímá Vás, kdo je vlastníkem sousedního domu, silnice před vaším domem, bytu o patro níž či rybníku na návsi? To vše můžete nalézt online v katastru nemovitostí.

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

Jeho součástí je evidence vlastnických, jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem. Eviduje veškeré změny v zapisovaných skutečnostech. Při prodeji například domu, je nutné doložit smlouvou s úředně ověřenými podpisy, že došlo ke změně majitele a příslušný katastrální úřad vše zaznamená do evidence. Mezi evidovaná práva patří například zástava nemovitosti ve prospěch banky při financování stavby či koupě nemovitosti z hypotečního úvěru nebo například exekuce.

Evidovanými nemovitostmi jsou pozemky (stavební parcely, zahrady, lesy, pole, rybníky a další), domy, byty a nebytové prostory, to vše už i v rozestavěném stavu.

Evidenci nemovitostí najdete zdeMůžete vyhledat pozemek, dům, či byt (jednotka), pokud znáte název obce, ve kterém se nachází a číslo pozemku, číslo popisné nebo evidenční u domu a bytu. V případě, že tyto údaje nemáte, je možné hledat přímo v mapě.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...