Je pravda, že příjem z nelegální práce nemůže zabavit exekutor?

Není to pravda. Exekucí je možné postihnout jakýkoli příjem (pokud zrovna nejde o příjem z trestné činnosti, ten propadá státu). V případě práce načerno je jen menší pravděpodobnost, že exekutor tento příjem zjistí a zabaví.

Kromě toho, ačkoli se to na první pohled nezdá, není v širším kontextu práce načerno ani ekonomicky výhodná. (Navíc není možné lidský život a jeho důstojnost, která se do značné míry spojuje také s prací, čistě jen přepočítávat na peníze.) Práce načerno se nevyplácí a měly by to vědět už děti na základní škole. Zde jsou namátkou některá negativa, která nelegální práce přináší těm, kteří pracují načerno:

  1. A. Ekonomická nevýhodnost dlouhodobá a závislá na náhodě

–         zaměstnavatel nevyrovnává snížení příjmu v případě nemoci z povolání, pracovního úrazu nebo smrti

–         v případě úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu chybí odpracované roky pro invalidní důchod

–         chybí odpracované roky pro nárok na starobní důchod

–         nemají nárok na výplatu nemocenské, placenou dovolenou a placené volno na ošetřování

–         není možné doložit příjmy k žádosti o úvěr

–         není z čeho vypočítat mateřskou (PPM)

–         stávající dluhy zůstávají a na úrocích a sankcích rostou mnohem rychleji, než kdyby byly postupně uhrazovány až uhrazeny

–         v případě odhalení povinnost zaplatit pokutu až 100.000 Kč, vyřazení z evidence ÚP, povinnost vrátit vyplacené sociální dávky a ztráta nároku na dávky v dalších měsících

  1. B. Rychlá ztráta práce/příjmu

–         když nejsou zakázky, nepracuje se a není příjem,

–         často svévolně není vyplacena odměna za už vykonanou práci

–         absence není omluvitelná, obvykle znamená okamžitou ztrátu práce a nemožnost ji brzy opět na stejném místě získat (nemoc, ošetřování dětí; i jinak neplacená, ale ne výpovědní – ranní zaspání)

–         ukončení práce bez nároku na odstupné nebo podporu v nezaměstnanosti (překlenovací příjem)

  1. C. Vážné riskování zdraví až života (podle nebezpečnosti provozu)

–         nedostatek ochranných pomůcek (oficiálně je méně lidí),

–         špatná organizace lidí v prostoru pracoviště (není dopředu jasné, kolik jich tam bude),

–         na pracovišti se pohybují nezaškolení lidé (neškolí se ani o BOZP),

–         nedodržování povinných přestávek a zákazu práce pro ohrožené skupiny osob (těhotné, mladiství)

  1. D. Zhoršování kvality individuálního a rodinného života

–         znemožňuje spolehlivě plánovat rodinný rozpočet, pojistit se proti pracovním rizikům, z nečekané ztráty příjmů pak plyne neschopnost splácet závazky (nájem, splátky dluhu…)

–         člověk vědomě podvádí (páchá přestupek, někdy je situace posouzena až jako páchání trestného činu)

prohlubuje sociální vyloučení (alternativní systém hodnot, je třeba něco skrývat)

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Průzkum Rozumíme penězům mezi dvanáctiletými dětmi

Zajímá vás, jak na osobní finance nahlížejí dvanáctileté děti? Rozumíme penězům uskutečnil během května letošního roku anonymní průzkum mezi padesáti žáky šestého ročníku základní...

Je bezpečné placení mobilem?

Zneužití platební karty je jednoduché – stačí rychlý sken, zjistit číslo platební karty a CVC/CVV (Card Verification Value/ Card Verification Code = ověřovací kód)....

Vzdělávací seriál ČNB pro žáky základních škol

Česká národní banka připravila seriál s názvem Finanční trampoty Oty Negramoty věnující se problematice peněz z nejrůznějších úhlů pohledu. Seriál se snaží zábavnou formou zvýšit finanční...