moneta logo
logo aisis

Je pravda, že příjem z nelegální práce nemůže zabavit exekutor?

Není to pravda. Exekucí je možné postihnout jakýkoli příjem (pokud zrovna nejde o příjem z trestné činnosti, ten propadá státu). V případě práce načerno je jen menší pravděpodobnost, že exekutor tento příjem zjistí a zabaví.

Kromě toho, ačkoli se to na první pohled nezdá, není v širším kontextu práce načerno ani ekonomicky výhodná. (Navíc není možné lidský život a jeho důstojnost, která se do značné míry spojuje také s prací, čistě jen přepočítávat na peníze.) Práce načerno se nevyplácí a měly by to vědět už děti na základní škole. Zde jsou namátkou některá negativa, která nelegální práce přináší těm, kteří pracují načerno:

  1. A. Ekonomická nevýhodnost dlouhodobá a závislá na náhodě

–         zaměstnavatel nevyrovnává snížení příjmu v případě nemoci z povolání, pracovního úrazu nebo smrti

–         v případě úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu chybí odpracované roky pro invalidní důchod

–         chybí odpracované roky pro nárok na starobní důchod

–         nemají nárok na výplatu nemocenské, placenou dovolenou a placené volno na ošetřování

–         není možné doložit příjmy k žádosti o úvěr

–         není z čeho vypočítat mateřskou (PPM)

–         stávající dluhy zůstávají a na úrocích a sankcích rostou mnohem rychleji, než kdyby byly postupně uhrazovány až uhrazeny

–         v případě odhalení povinnost zaplatit pokutu až 100.000 Kč, vyřazení z evidence ÚP, povinnost vrátit vyplacené sociální dávky a ztráta nároku na dávky v dalších měsících

  1. B. Rychlá ztráta práce/příjmu

–         když nejsou zakázky, nepracuje se a není příjem,

–         často svévolně není vyplacena odměna za už vykonanou práci

–         absence není omluvitelná, obvykle znamená okamžitou ztrátu práce a nemožnost ji brzy opět na stejném místě získat (nemoc, ošetřování dětí; i jinak neplacená, ale ne výpovědní – ranní zaspání)

–         ukončení práce bez nároku na odstupné nebo podporu v nezaměstnanosti (překlenovací příjem)

  1. C. Vážné riskování zdraví až života (podle nebezpečnosti provozu)

–         nedostatek ochranných pomůcek (oficiálně je méně lidí),

–         špatná organizace lidí v prostoru pracoviště (není dopředu jasné, kolik jich tam bude),

–         na pracovišti se pohybují nezaškolení lidé (neškolí se ani o BOZP),

–         nedodržování povinných přestávek a zákazu práce pro ohrožené skupiny osob (těhotné, mladiství)

  1. D. Zhoršování kvality individuálního a rodinného života

–         znemožňuje spolehlivě plánovat rodinný rozpočet, pojistit se proti pracovním rizikům, z nečekané ztráty příjmů pak plyne neschopnost splácet závazky (nájem, splátky dluhu…)

–         člověk vědomě podvádí (páchá přestupek, někdy je situace posouzena až jako páchání trestného činu)

prohlubuje sociální vyloučení (alternativní systém hodnot, je třeba něco skrývat)

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Exekuce v ČR

Exekutorská komora České republiky vytvořila projekt s názvem Otevřená data o exekucích, který informuje o nejrůznějších statistikách týkajících se exekucí občanů České republiky. K datu vydání...

Jak rozumně tvořit kapitál pro děti

Potomci, naše největší láska, která s sebou nese i starosti. Většina rodičů považuje své děti za hlavní smysl svého života, což způsobuje upřednostňování uspokojování...

Výsledky měření investiční gramotnosti 2023

Investiční gramotnost v Česku roste, ale stále více než dvě třetiny Čechů si v investicích nevěří. Zjištění pochází z Indexu investiční gramotnosti, který vypracovala...