Není to pravda. Exekucí je možné postihnout jakýkoli příjem (pokud zrovna nejde o příjem z trestné činnosti, ten propadá státu). V případě práce načerno je jen menší pravděpodobnost, že exekutor tento příjem zjistí a zabaví.

Kromě toho, ačkoli se to na první pohled nezdá, není v širším kontextu práce načerno ani ekonomicky výhodná. (Navíc není možné lidský život a jeho důstojnost, která se do značné míry spojuje také s prací, čistě jen přepočítávat na peníze.) Práce načerno se nevyplácí a měly by to vědět už děti na základní škole. Zde jsou namátkou některá negativa, která nelegální práce přináší těm, kteří pracují načerno:

  1. A. Ekonomická nevýhodnost dlouhodobá a závislá na náhodě

–         zaměstnavatel nevyrovnává snížení příjmu v případě nemoci z povolání, pracovního úrazu nebo smrti

–         v případě úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu chybí odpracované roky pro invalidní důchod

–         chybí odpracované roky pro nárok na starobní důchod

–         nemají nárok na výplatu nemocenské, placenou dovolenou a placené volno na ošetřování

–         není možné doložit příjmy k žádosti o úvěr

–         není z čeho vypočítat mateřskou (PPM)

–         stávající dluhy zůstávají a na úrocích a sankcích rostou mnohem rychleji, než kdyby byly postupně uhrazovány až uhrazeny

–         v případě odhalení povinnost zaplatit pokutu až 100.000 Kč, vyřazení z evidence ÚP, povinnost vrátit vyplacené sociální dávky a ztráta nároku na dávky v dalších měsících

  1. B. Rychlá ztráta práce/příjmu

–         když nejsou zakázky, nepracuje se a není příjem,

–         často svévolně není vyplacena odměna za už vykonanou práci

–         absence není omluvitelná, obvykle znamená okamžitou ztrátu práce a nemožnost ji brzy opět na stejném místě získat (nemoc, ošetřování dětí; i jinak neplacená, ale ne výpovědní – ranní zaspání)

–         ukončení práce bez nároku na odstupné nebo podporu v nezaměstnanosti (překlenovací příjem)

  1. C. Vážné riskování zdraví až života (podle nebezpečnosti provozu)

–         nedostatek ochranných pomůcek (oficiálně je méně lidí),

–         špatná organizace lidí v prostoru pracoviště (není dopředu jasné, kolik jich tam bude),

–         na pracovišti se pohybují nezaškolení lidé (neškolí se ani o BOZP),

–         nedodržování povinných přestávek a zákazu práce pro ohrožené skupiny osob (těhotné, mladiství)

  1. D. Zhoršování kvality individuálního a rodinného života

–         znemožňuje spolehlivě plánovat rodinný rozpočet, pojistit se proti pracovním rizikům, z nečekané ztráty příjmů pak plyne neschopnost splácet závazky (nájem, splátky dluhu…)

–         člověk vědomě podvádí (páchá přestupek, někdy je situace posouzena až jako páchání trestného činu)

prohlubuje sociální vyloučení (alternativní systém hodnot, je třeba něco skrývat)