• Stanovení úroku – u půjčky mohou být úroky stanoveny, kdežto u úvěru musí být úroky dohodnuty.
  • Doba promlčení – u půjčky je doba promlčení stanovena jako tříletá, u úvěru jako čtyřletá.