Promlčecí lhůta je období, ve kterém je nutné uplatnit nárok u soudu, resp. rozhodce, jinak přestává být vymahatelný. Námitku promlčení je třeba u soudu uplatnit, soud k němu nepřihlíží automaticky (jednoduchou větou „Namítám promlčení.“)