moneta logo
logo aisis

Jak rozumně tvořit kapitál pro děti

Potomci, naše největší láska, která s sebou nese i starosti. Většina rodičů považuje své děti za hlavní smysl svého života, což způsobuje upřednostňování uspokojování potřeb svých dětí před vlastními. Jak lze odpovědně a zároveň účinně investovat do budoucnosti pro blaho naší mládeže? Jak se vyhnout chybám, jež by nás mohly v budoucnu překvapit?

Hned na úvod je třeba upozornit, že bezpečí a potřeby rodičů mají v rodinném rozpočtu vyšší prioritu než potřeby dítěte. Je nutné, aby nejdříve byli zajištěni rodiče a měli rezervy na nepředvídatelné situace, ale také na ty předvídatelné, plánované výdaje nebo takovou maličkost, jako je dostatečný kapitál na důchod či rentiérský život. Proč? Protože, když nastane finanční problém, obvykle nás nezachrání naše děti, ale náš vlastní finanční polštář.

Když zbývají v rodině finanční prostředky určené na podporu dětí, máte při rozhodování hned několik možností. Pro začátek dodám ještě malou, ale důležitou poznámku. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv formu spoření či investování na jméno a rodné číslo dítěte, tyto peníze se stávají vlastnictvím dítěte nikoli rodičů! Rodiči pracně vytvořený kapitál patří dětem a v případě, že by je rodič chtěl použít, může tak učinit pouze pro účely spojené s dítětem. Někdy je nutné mít souhlas opatrovnického soudu, který může trvat několik měsíců či let. V opačném případě je možné zneužití financí z účtu dítěte žalovat – ať už ze strany dítěte, nebo druhého rodiče.

Jaké investiční možnosti rodiče mají a jak je efektivně využívat?

Investiční životní pojištění

Nebudeme chodit kolem horké kaše. Tento produkt není zrovna efektivním investičním nástrojem. Hlavním důvodem jsou vysoké poplatky a nízká flexibilita prostředků neboli špatná likvidita peněz.

Krytí rizik dítěte lze dnes zajistit bez nutnosti spořicí složky. Zda se pro to rozhodnete, či jste v minulosti již využili, doporučuji tuto pojistnou částku na tvoření kapitálu minimalizovat. Vytvořenou rezervu na konci pojistného období mohou obvykle vybrat pouze děti. Po plnoletosti dítěte rodiče k penězům přístup již nemají.

Pojistné produkty slouží primárně pro zajištění příjmu v případě invalidity. Zvláště pro děti je nutné, aby toto krytí bylo dostatečně vysoké na 3-5 mil. Kč. Neznám nikoho, kdo by byl schopný s invalidním důchodem přežívat bez podpory ostatních. Pokud rodina nemá prostředky na celoživotní péči o sebe a případně i děti, je nutné se pojistit. Děti do určitého věku nemohou mít krytou invaliditu I. stupně u některých pojišťoven, proto je vhodné přidat i pojistné krytí na trvalé následky úrazem.

Dětský/studentský účet či spořicí účet

Bankovní účty pro děti jsou často otvírány rodiči z těchto třech důvodů: rodiče šetří dítěti, dítě si šetří samo nebo účet slouží jako prostředek učení se finanční gramotnosti– děti jej běžně používají často s platební kartou, kterou obvykle mohou mít od 8. roku věku.

Bankovní účty nejsou vhodné na tvoření dlouhodobého kapitálu z důvodu nízkého zhodnocení. Účet, který nepokrývá ani míru inflace by měl sloužit pouze jako rychlá rezerva či pro krátkodobé plány dítěte, které si spoří na vysněnou věc, ať už je to kolo, iPhone nebo notebook.

V případě zrušení/výběru účtu zákonnými zástupci, kde je naspořeno „více“ peněz (každá banka má svá interní pravidla), může banka požadovat souhlas opatrovnického soudu! Tedy opět se vracíme k tomu, zda chcete tvořit krátkodobé rezervy, rozhodně šetřete na své rodné číslo nikoli dítěte, abyste měli k penězům snadný přístup a zároveň jste měli možnost volby, na co peníze využijete.

Doplňkové penzijní spoření

Produkt do 60 let, který za určitých podmínek umožňuje v plnoletosti čerpat částečné odbytné 30 % úspor bez státních příspěvků. Flexibilita peněz je nejhorší ze všech zde zmíněných investičních produktů. Navíc, když chcete ukončit produkt do 18 let dítěte i s vědomím, že přijdete o státní příspěvky, je zapotřebí mít vždy souhlas opatrovnického soudu (zda se nezmění legislativa).  

Tento produkt na rodné číslo dítěte je dle mého názoru vhodný až když jsou 100 % zajištění rodiče na své vlastní stáří. Je také vhodné zmínit, že otevřením penzijního spoření na rodné číslo dítěte do 60 let věku tím zavazujete i dítě, že následně tento závazek převezme. V současné době se objevil jiný typ produktu DIP na dlouhodobé investování na podzim života. Opravdu se domníváte, že státní dotace u penzijka je natolik atraktivní, že by to měl být vhodný produkt pro vaše děti? Možná z důvodu potřeby dítěte využít peníze na jiné životní potřeby, se penzijko zruší, a nakonec se o státní dotace stejně přijde. Možná ne. Záleží na tolika faktorech…

Stavební spoření

Atraktivní produkt, který je hojně využíván i na rodná čísla dětí. Stavební spoření umožňuje uspokojit střednědobý investiční horizont. Vklady jsou navíc pojištěné ze zákona o bankách, tedy jeho bezpečnost je pro mnoho konzervativních investorů uklidňující.

Rizika u stavebního spoření na rodné číslo dítěte jsou následující:

  • Ukončení smlouvy do 18 let věku dítě je umožněno pouze oběma rodiči najednou nebo na základě souhlasu opatrovnického soudu (pokud se nezmění legislativa).
  • Při ukončení smlouvy v plnoletosti dítěte nemají rodiče nad smlouvou žádnou kontrolu. S penězi může dítě nakládat dle svého uvážení, bez ohledu na to, jaký byl účel rodičů.

Uzavírá-li tedy rodič smlouvu na stavební spoření, měl by si nejdříve ujasnit, kolik bude dítěti let v době, kdy plánuje peníze čerpat (po šestileté vázací lhůtě). Dále, u nezletilého dítěte, zda budou moci být u výpovědi oba rodiče.

Malé připomenutí – výpovědní lhůta u stavebního spoření je obvykle 3 měsíce a začíná běžet od následujícího měsíce ode dne podání. Lhůta může být i kratší, ale obvykle za nějaké, zpravidla nevýhodné, podmínky.

Podílové fondy/ETF

Dlouhodobý investiční horizont nahrává investicím do podílových fondů nebo ETF – nízkonákladové fondy obchodovatelné na burze. Fondy mohou nabízet zajímavé zhodnocení s mírou rizika, které je klient ochotný nést. Nabídka fondů je široká a bez určité znalosti nebo kompetentního doporučení je výběr složitější. Fondy patří mezi nejčastější nabídky finančních poradců a bankéřů, kteří mají zájem na klientech vydělávat. Protoje vhodné nabídku vždy dobře nastudovat.

Mezi důležité parametry znalosti podílového fondu patří:

  • Znalost Statutu nebo alespoň zkrácených podmínek produktu tzv. klíčové informace – kam správce fondu investuje (tzv. investiční strategie) a s jakým investičním rizikem.
  • Poplatková politika – poplatek za vstup (tj. nákup podílových fondů), za výstup (tj. odkup), správcovský poplatek a odměna správce ze zisku.
  • Ideálně se vyhýbat produktům na určité časové období – někteří poradci nabízí slevy na poplatku, když si klient předplatí poplatky za určité období. VELMI NEVÝHODNÉ!

Nabídka fondů může zahrnovat i jejich nákup na rodné číslo dítěte, ale jak již bylo zmíněno, vhodnější je tvořit kapitál na rodné číslo rodiče. Rodič tím získává svobodu flexibilně s penězi pracovat a zároveň může zvážit, kdy a jak rezervu tvořenou pro dítě jednou předá.

Ať už se rozhodnete využít jakoukoliv formu tvoření kapitálu pro děti, nyní již znáte rizika, jaká se na jednotlivé možnosti váží. Rozhodně doporučuji mít peníze pod kontrolou do poslední chvíle, než pracně vydělané a uspořené peníze předáte dětem.

Nezapomeňte naučit své děti nakládat s penězi!

Vedle efektivního investování je také nutné připravit své děti na práci s penězi, vést je k finanční zodpovědnosti a naučit je správné finanční návyky. S tím vám může pomoci například on-line kurz Děti a peníze.

Vaše snaha finančně pomoci bude jistě dobře využita a neskončí zneužita. Naučte své děti, že peníze nejsou jenom radost, ale i starost. A nezapomeňte, že děti se učí zodpovědnosti napodobováním, tedy je třeba být i dobrým vzorem v umění, jak hospodařit.

Zdroj: kniha Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti

Veronika Kalátová
Veronika Kalátová
Je konzultantka, mentorka a lektorka finančního vzdělávání. Je autorkou projektu Finanční zralost (www.financnizralost.cz). Veronika má více jak 25 let zkušenost ve finančním světě. Absolvovala MBA Finančního poradenství a pojišťovnictví na Ústavu práva a právní vědy a je držitelkou prestižního titulu EFA (European Financial Advisor).

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...

Důležitost finančního plánu

Život nabízí mnoho radostných okamžiků, ale také nejistot a nečekaných událostí. Jak bychom měli reagovat na tyto proměnlivé situace z finančního hlediska? Jak efektivně...

Vývoj mezd v České republice

Průměrná mzda a medián Český statistický úřad vydal nejnovější statistiky v oblasti mezd. Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhla výše 46 013 Kč, což v čistém...