moneta logo
logo aisis

Exekuce v ČR

Exekutorská komora České republiky vytvořila projekt s názvem Otevřená data o exekucích, který informuje o nejrůznějších statistikách týkajících se exekucí občanů České republiky. K datu vydání tohoto článku z těchto statistik vyplývá, že je u nás vedeno celkem 4 050 185 exekucí, které připadají na 644 857 obyvatel. Podíl osob v exekuci je 6,04 % a průměrný věk člověka v exekuci je 46,6 let.

Mapa exekucí

Součástí webu projektu je také interaktivní mapa, ze které můžete zjistit bližší údaje o exekucích podle krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností, obcí nebo exekutorů. U jednotlivých správních celků můžete dále zjistit, celkový počet obyvatel, počet povinných z exekuce, počet exekucí, celkový dluh a podíl osob v exekuci. Web umožňuje zobrazovat a stahovat nejrůznější statistiky ve formátu CSV, které lze dále upravovat v tabulkovém editoru MS Excel. Grafy lze stahovat ve formátu PNG.

Samostatnou částí webu je i sekce s názvem Statistiky, kde lze získat zajímavé podrobnější informace ve formátu PDF. Z nich lze například vyčíst následující údaje:

910 – počet nezletilých osob v exekuci

67 928 – počet osob věku 65+ v exekuci

515 810 Kč – průměrně vymáhaná částka na jednu osobu v exekuci

121 957 – počet osob s více než 10 exekucemi

Jak se člověk dostane do exekuce

Dostat se do situace, kdy je proti někomu nařízena exekuce, není úplně tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Předchází mu několik kroků. V prvé řadě musí mít člověk dluh a u něj se dostat do prodlení se splácením. Pravděpodobně takový dlužník ani nekomunikuje se svým věřitelem. To ho dostává do situace, kdy jedinou jeho možností, jak se dostat ke svým penězům je, získat je soudní cestou. Svůj požadavek na zaplacení dluhu dá tedy věřitel k soudu. Soud vyzve dlužníka k zaplacení dluhu, se kterým je v prodlení. Pokud ani toto nedonutí dlužníka zaplatit, může teprve věřitel podat návrh na výkon exekuce.

Jakým způsobem může exekutor proti povinnému zakročit

Exekutor má několik možností, jak provést exekuci. Jsou jimi zabavení peněz z účtu, a to i účtu manžela či manželky povinného, srážky ze mzdy a také zabavení movitého a nemovitého majetku. Zabavit dlužníkovi může jen jeho vlastní věci. Ale existuje poměrně široký okruh věcí, na které exekutor nedosáhne.

A co vám exekutor zabavit nemůže

Jde především o věci, které jsou nezbytné k životu a k plnění pracovních úkolů či nějaké věci osobní povahy. V praxi může jít o oděvy, běžné vybavení domácnosti jako postel, stůl, židle, pračka, lednička a vybavení kuchyně. Dále například nelze zabavit domácí mazlíčky, dětské hračky, studijní a náboženskou literaturu, písemnosti osobní povahy, fotografie, audiovizuální záznamy, snubní prsteny, diplomy, medaile a také zdravotnické potřeby.

Jak nejjednodušeji zjistit, jestli je proti vám vedena exekuce

Sama Exekutorská komora ČR provozuje službu s názvem Centrální evidence exekucí. Jde o online nástroj, jak nejrychleji zjistit, jestli je na nějakou osobu vedena exekuce. Postačí znát rodné číslo prověřované osoby a za poplatek 60 Kč se vám zobrazí výpis exekučních řízení proti ní vedených. Za dalších 60 Kč si můžete nechat zobrazit o těchto řízeních podrobnější informace. Další způsob, jak zjistit případné exekuce, je již komplikovanější. Osobně tyto informace můžete získat na poštách přes Czech POINT či přímo na pobočkách Exekutorské komory ČR v Praze a Brně.

Co dělá exekutor se zabavenými věcmi

Exekutor se snaží zabavené věci zpeněžit prodejem v dražbě a následně uspokojit požadavky věřitele. Aktuálně připravované dražby můžete zjistit online na Portálu dražeb. Pokud ještě exekutor věci nezabavil, doporučuje se, aby se snažil dlužník tyto věci prodat sám. Dle zkušeností lze říci, že výtěžek pro dlužníka v případě vlastního prodeje je vyšší než při nařízené exekuci.

Zdroj: Exekutorská komora České republiky

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Bitcoin pro začátečníky

Slova jako Bitcoin nebo kryptoměny jsou již zaběhlými pojmy ve světě financí. Pojďme se podívat, co se za nimi skrývá pohledem lajka a spíše...

Kam uložit rodinnou rezervu?

Jak proplouvat mezi produkty, které jsou dnes trendy na rodinnou rezervu? Jak a kam uložit peníze, které potřebujeme mít rychle k dispozici pro nečekané...

Internetové podvody – část II.

V prvním dílu článku o internetových podvodech jsme se podívali na různé typy podvodů a jejich specifikace. Jejich společným jmenovatelem je snaha podvodníků prostřednictvím vzbuzení...