moneta logo
logo aisis

Finanční gramotnosti se učí už děti v mateřských školách

Vzdělávací program Zodpovědně s penězi realizuje občanské sdružení AISIS ve spolupráci s GE Money Bank jako finančním partnerem projektu. Dlouhodobě společně připravují semináře finanční gramotnosti pro učitele základních škol. Vyškolení pedagogové k výuce používají knihy Rozumíme penězům pro 1. a 2. stupeň a od tohoto školního roku mají k dispozici novou Sbírku úloh, která propojuje matematickou, čtenářskou a finanční gramotnost. Program Zodpovědně s penězi je nově rozšířený také do mateřských škol, kde se zaměřuje na finanční, osobnostní a sociální výchovu.

„Stále častější zadlužování či nárůst exekucí jsou jedny z nejpalčivějších problémů, s nimiž se Češi potýkají. Mnohdy mají totiž omezené znalosti finančních produktů, nečtou smlouvy nebo si nevedou přehled o příjmech a výdajích,“ říká Stanislava Křížová, manažerka programu Rozumíme penězům, AISIS. Občanské sdružení AISIS ve spolupráci s GE Money Bank proto prostřednictvím vzdělávacího programu Zodpovědně s penězi dlouhodobě podporuje výuku finanční gramotnosti na základních školách. „Program vznikl za podpory GE Money Bank v roce 2006 jako reakce na chybějící výuku finanční gramotnosti na základních školách. Semináře pro pedagogy jsou akreditovány Ministerstvem školství a program naplňuje všechny cíle Rámcového vzdělávacího programu pro tuto oblast,“ doplňuje Stanislava Křížová. Programem Zodpovědně s penězi, který v České republice působí již devět let, prošlo přes 1 500 pedagogů a bylo proškoleno více než 21 000 žáků z devíti krajů v ČR.

Materiály Zodpovědně s penězi kladou důraz na rozvoj kritického myšlení. Vedle spolupráce se sdružením AISIS dobrovolníci GE Volunteers vzdělávají ve finanční gramotnosti sociálně znevýhodněné děti v Ostravě a Ústí nad Labem a pořádají semináře pro rodiče dětí základních škol.

Základy finanční gramotnosti by se měly předávat již ve školce

Ze zdroje GE Money Bank vyplývá, že nejčastěji dostávají děti kapesné od desíti let (25 %), pětina rodičů pak dává svým potomkům kapesné již při nástupu do první třídy. Přestože je od roku 2013 výuka finanční gramotnosti na základních školách povinná, měly by se podle Kateřiny Věrtelářové, ředitelky Mateřské školy V Úvalu, určité základy učit již dříve: „Děti v mateřské škole získávají základy společenského života a valnou většinu věcí přijímají od svého okolí. Umění řešit problémy či tvořivě řešit nejrůznější situace se rozvíjí již v raném věku, již v dětství se rozhoduje, jak budu v životě úspěšný. A ačkoliv dětem ve školce těžko vysvětlíte rozpočet či finanční plány, můžete jim vštěpit základy společenské zodpovědnosti, naučit je být přátelskými, podělit se s ostatními, naučit je rozhodovat o sobě a o tom, co je pro ně v životě důležité a jak umět naplno využít dostupných zdrojů a svých možností,“ doplňuje.

Projekt Zodpovědně s penězi se proto nově, kromě základních škol, zaměřil i na školy mateřské. Program vychází z mezinárodního vzdělávacího semináře Aflatot. Prostřednictvím příběhů, písniček, otevřených myšlenek a nových námětů nabízí pedagogům ucelenou metodiku k tomuto vzdělávání. Na úpravě metodiky pro Českou republiku se podílela řada pedagogů z členských škol projektu Zodpovědně s penězi.

Na žáky základních škol čekají nové studijní materiály

GE Money Bank podpořila také vznik Sbírky úloh pro výuku finanční gramotnosti na základních školách, kterou vydalo sdružení AISIS a jejími autory je tým pedagogů. „Sbírka obsahuje na tři sta dvacet stran metodiky pro učitele a pracovních listů pro žáky. Účelem bylo propojit matematickou, čtenářskou a finanční gramotnost a prostřednictvím reálných situací vzbudit u žáků zájem o to, aby sami cítili potřebu předkládané problémy řešit,“ vysvětluje Robert Kočí, spoluautor této sbírky.

Při výuce finanční gramotnosti mají žáci základních škol k dispozici také edukační videa, učebnice a pracovní listy, pro učitele byly vytvořeny odborné materiály, webináře a e-Learningy pro zvyšování osobní finanční gramotnosti. Studijní materiály pro žáky 1. stupně jsou rozděleny do 26 tematických celků s 250 stranami praktických příkladů, ve kterých je vždy skupina žáků rádcem fiktivního kamaráda a má za úkol nakládat s přidělenými penězi v dané situaci: oslava narozenin, šetření z kapesného, kdy a jak se zadlužit apod.

Pro šesté až deváté ročníky je pak připravena učebnice zaměřená na hospodaření fiktivní domácnosti, výdaje na dovolenou, úspory, pojištění, investice, ale také tarify mobilních operátorů či náklady na provoz automobilu. „Žáci se učí finanční gramotnosti na praktických případech z každodenního dění. Vždy ale pracují s modelovými příklady, nikdy například s opravdovými rozpočty jejich rodiny. První stupeň se zaměřuje na finance osobní, druhý stupeň má pak k dispozici rozpočet celé imaginární domácnosti. Díky tomu pochopí a mohou se připravit na reálné životní situace v bezpečí školy, aniž by bylo narušeno soukromí jejich rodiny,“ vysvětluje Robert Kočí.

O GE Volunteers
Dobrovolnická organizace GE Volunteers je důležitou součástí společenské odpovědnosti GE Money Bank. V České republice působí od roku 1999. „Od roku 2012 naši dobrovolníci strávili více než 100 hodin v nízkoprahových centrech a azylových domech, kde vedli semináře finanční gramotnosti pro sociálně znevýhodněné děti a jejich rodiče. Od letošního roku jsme semináře rozšířili i do základních škol, kde školíme rodiče dětí,“ říká Zuzana Pokorná z GE Volunteers.

Kromě toho každý rok odpracují zaměstnanci banky, jejich rodinní příslušníci a přátelé na projektech zaměřených na podporu seniorů, znevýhodněných osob, dětí, vzdělávání a životního prostředí tisíce hodin. Počet akcí realizovaných každý rok v jednotlivých regionech už daleko překročil stovku. Na přímou pomoc je navázána i pomoc finanční z grantového Programu podpory potřebných.

 

finparada.cz | 3.9.2015 | Rubrika: Bankovní účty, Spoření, Půjčky | Strana: 0 | Autor: Zdeněk Bubák, zpráva GE Money Bank | Téma: GE Money – strategie, rozhovory, citace

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Exekuce v ČR

Exekutorská komora České republiky vytvořila projekt s názvem Otevřená data o exekucích, který informuje o nejrůznějších statistikách týkajících se exekucí občanů České republiky. K datu vydání...

Jak rozumně tvořit kapitál pro děti

Potomci, naše největší láska, která s sebou nese i starosti. Většina rodičů považuje své děti za hlavní smysl svého života, což způsobuje upřednostňování uspokojování...

Výsledky měření investiční gramotnosti 2023

Investiční gramotnost v Česku roste, ale stále více než dvě třetiny Čechů si v investicích nevěří. Zjištění pochází z Indexu investiční gramotnosti, který vypracovala...