ČM je mzda, kterou dostáváme na účet. Vypočítá se HM minus zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnancem a minus daň.