moneta logo
logo aisis

Zaměstnancům se zvýší odvody z hrubé mzdy

S účinností od 1. ledna 2024 se všem zaměstnancům zvýší odvody z hrubé mzdy. Zaměstnanci tak v únoru poprvé pocítí na svých výplatních páskách znovuzavedení nemocenského pojištění.

V posledních letech za zaměstnance platil nemocenské pojištění v rámci odvodů pouze zaměstnavatel. Od nynějška se stane také součástí srážek z hrubé mzdy v podobě zvýšení sociálního pojištění z 6,5 % na 7,1 %. Celé zvýšení o 0,6 % jde na vrub právě nemocenskému pojištění.

Odvody zaměstnanců z hrubé mzdy na sociální pojištění jdou celkem na tři různé „hromádky“. Největší část připadá na důchodové pojištění, ze kterého stát vyplácí důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Dále se pak jedná o příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Ta slouží k vyplácení podpory v nezaměstnanosti pro nezaměstnané a lidi během rekvalifikace. Třetí položkou je právě výše zmíněné nemocenské pojištění.
Jeho znovuzavedení je součástí vládního úsporného balíčku, který má přinést do státního rozpočtu další finanční prostředky, a to v odhadované výši přes 11 miliard korun ročně.

Průměrně vydělávající člověk od Nového roku zaplatí na odvodech o několik set korun měsíčně do státní pokladny navíc. Konkrétně u zaměstnance s hrubým příjmem na úrovni 45 000 Kč, přijde člověk o 270 Kč oproti stavu před 1. lednem. Na druhou stranu jako alespoň částečnou kompenzaci vláda zavedla zvýšení nemocenské, kterou pobírají zaměstnanci v případě dočasné pracovní neschopnosti, kdy se jim krátí jejich příjem z důvodu nemožnosti vykonávat práci. Toto zvýšení však pocítí při týdenní pracovní neschopnosti pouze zaměstnanci s vyšší než průměrnou mzdou a to ještě pouze v řádu několika stokorun.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Bitcoin pro začátečníky

Slova jako Bitcoin nebo kryptoměny jsou již zaběhlými pojmy ve světě financí. Pojďme se podívat, co se za nimi skrývá pohledem lajka a spíše...

Kam uložit rodinnou rezervu?

Jak proplouvat mezi produkty, které jsou dnes trendy na rodinnou rezervu? Jak a kam uložit peníze, které potřebujeme mít rychle k dispozici pro nečekané...

Internetové podvody – část II.

V prvním dílu článku o internetových podvodech jsme se podívali na různé typy podvodů a jejich specifikace. Jejich společným jmenovatelem je snaha podvodníků prostřednictvím vzbuzení...