moneta logo
logo aisis

Zaměstnancům se zvýší odvody z hrubé mzdy

S účinností od 1. ledna 2024 se všem zaměstnancům zvýší odvody z hrubé mzdy. Zaměstnanci tak v únoru poprvé pocítí na svých výplatních páskách znovuzavedení nemocenského pojištění.

V posledních letech za zaměstnance platil nemocenské pojištění v rámci odvodů pouze zaměstnavatel. Od nynějška se stane také součástí srážek z hrubé mzdy v podobě zvýšení sociálního pojištění z 6,5 % na 7,1 %. Celé zvýšení o 0,6 % jde na vrub právě nemocenskému pojištění.

Odvody zaměstnanců z hrubé mzdy na sociální pojištění jdou celkem na tři různé „hromádky“. Největší část připadá na důchodové pojištění, ze kterého stát vyplácí důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Dále se pak jedná o příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Ta slouží k vyplácení podpory v nezaměstnanosti pro nezaměstnané a lidi během rekvalifikace. Třetí položkou je právě výše zmíněné nemocenské pojištění.
Jeho znovuzavedení je součástí vládního úsporného balíčku, který má přinést do státního rozpočtu další finanční prostředky, a to v odhadované výši přes 11 miliard korun ročně.

Průměrně vydělávající člověk od Nového roku zaplatí na odvodech o několik set korun měsíčně do státní pokladny navíc. Konkrétně u zaměstnance s hrubým příjmem na úrovni 45 000 Kč, přijde člověk o 270 Kč oproti stavu před 1. lednem. Na druhou stranu jako alespoň částečnou kompenzaci vláda zavedla zvýšení nemocenské, kterou pobírají zaměstnanci v případě dočasné pracovní neschopnosti, kdy se jim krátí jejich příjem z důvodu nemožnosti vykonávat práci. Toto zvýšení však pocítí při týdenní pracovní neschopnosti pouze zaměstnanci s vyšší než průměrnou mzdou a to ještě pouze v řádu několika stokorun.

Robert Kočí
Robert Kočí
Je lektorem finanční gramotnosti. Učí finanční gramotnost a angličtinu na základní škole. Vzdělává lidi všech věkových kategorií v oblasti spotřebitelských práv. Je autorem několika publikací zaměřených na to, jak učit o osobních financích děti na základních školách. Absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně obor Právní specializace a MBA studia obor Coaching, Mentoring and Leadership.

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Exekuce v ČR

Exekutorská komora České republiky vytvořila projekt s názvem Otevřená data o exekucích, který informuje o nejrůznějších statistikách týkajících se exekucí občanů České republiky. K datu vydání...

Jak rozumně tvořit kapitál pro děti

Potomci, naše největší láska, která s sebou nese i starosti. Většina rodičů považuje své děti za hlavní smysl svého života, což způsobuje upřednostňování uspokojování...

Výsledky měření investiční gramotnosti 2023

Investiční gramotnost v Česku roste, ale stále více než dvě třetiny Čechů si v investicích nevěří. Zjištění pochází z Indexu investiční gramotnosti, který vypracovala...