moneta logo
logo aisis

Zájem o hypoteční úvěry roste

Jedním z častých způsobů financování bydlení při nedostatku vlastních finančních zdrojů je hypoteční úvěr. Je to půjčka, která je účelově vázána na investici do nemovitosti ať už ve formě koupě bytu, anebo rekonstrukce. Hypotéku může získat každý občan, který dosáhl věku osmnácti let a má trvalý pobyt v České republice. Dle údajů ministerstva pro místní rozvoj finanční instituce poskytly loni rekordní objem hypoték v celkové výši 149,3 miliardy korun. Za první pololetí 2014 to bylo dalších 67,9 miliardy korun.

Hlavním znakem hypotečního úvěru je, že musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Zpravidla se jedná o nemovitost, které se úvěr přímo týká, ale není to povinností. Hodnota zastavené nemovitosti musí zaručovat poskytovateli hypotečního úvěru návratnost půjčených peněz v případě nesplácení úvěru.

Zástavní právo totiž dává poskytovateli úvěru oprávnění v případě problémů zpeněžit danou nemovitost a z výtěžku pokrýt pohledávku dlužníka. Některé banky poskytují hypotéky až do celkové hodnoty nemovitosti, což je však spíše výjimkou.

Hypoteční úvěr je poskytován na dobu pět až třicet let. K získání úvěru je zapotřebí kromě přiměřené výše hodnoty zastavované nemovitosti vůči výpůjční částce také bonita klienta. Ta představuje vlastně dostatečný měsíční příjem žadatele o úvěr.

Důležitou okolností je stanovení úrokové sazby. Obecně platí, že čím více se dlužník podílí na investici do nemovitosti vlastními prostředky, tím nižší úrokovou sazby od banky získá. Rozhodnout se může mezi pevnou a proměnlivou úrokovou sazbou.

Pevná neboli fixní zaručuje neměnné úroky po určitou zvolenou dobu. Banky nejčastěji nabízejí fixaci na období do pěti let, některé i na delší dobu.

Nevýhodou fixace bývá skutečnost, že hypotéku nelze kdykoli doplatit nebo uhradit mimořádnou splátku. Některé banky nabízí rovněž možnost mimořádných splátek vždy k výročí hypotéky.

Před koncem fixní lhůty čeká každého dlužníka jednání s bankou o stanovení úrokové sazby na další období. Není nic neobvyklého přejít v tomto okamžiku k jiné instituci, která člověku poskytne výhodnější podmínky. Jedná se o takzvané refinancování. Nová banka zaplatí nesplacený zůstatek úvěru stávajícímu věřiteli a zákazník splácí úvěr nové bance.

Nechcete se vázat?

Proměnlivá úroková sazba jistotu neměnnosti úrokové sazby nedává. Každý měsíc se mění podle situace na trhu. Tato nejistota je však odměněna nižší úrokovou sazbou, než je fixní. Situace se však během krátké doby často mění a úroková sazba může výrazně růst. Hypoteční úvěr s proměnlivou úrokovou sazbou lze kdykoli doplatit či refinancovat.

Specifickým druhem hypotečního úvěru je americká hypotéka. Banka se při ní nezajímá o to, na co dlužník využije zapůjčené prostředky. Zákazník si tedy může pořídit cokoli a nemá povinnost dokládat účel využití.

Americká hypotéka je tak typem úvěru, který může být zajímavou alternativou ke klasickým spotřebitelským úvěrům pro ty, kteří potřebují půjčku a mají vlastní nemovitost.

ROBERT KOČÍ
Autor spolupracuje s projektem „Zodpovědně s penězi“ (www.rozumimepenezum.cz), který přispívá ke zvyšování finanční gramotnosti dětí i dospělých.

 

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

Mít podpojištěný majetek se nevyplácí

Opravdu chráníte dostatečně svůj majetek? Ceny majetku, primárně nemovitostí, se za posledních 3-5 let výrazně zvýšily. Nečekejte, je čas na revizi pojistných smluv. Proč?...

Projektové dny finanční gramotnosti pro žáky základních škol

Zdravíme všechny příznivce finanční gramotnosti! ...

Výběr z bankomatu pomocí QR kódu

V České republice začaly banky svým klientům nabízet službu, která umožňuje výběr z bankomatu bez toho, aniž by se člověk musel bankomatu dotknout. Celý proces je...