moneta logo
logo aisis

U půjček se lehkovážnost nevyplácí

Vzít si úvěr, či zvolit kontokorent? Každý z nich má jiné vlastnosti a je vhodný na jiné účely.

Každému se může stát, že naléhavě potřebuje peníze.
Získat úvěr není v dnešní době tak velký problém, ale mějme vždy na paměti, že člověk musí být schopen cizí peníze také vrátit. Smysl má půjčit si na nezbytné a užitečné věci, které slouží například k zajištění bydlení nebo jiných osobních potřeb. Lze uvést vybavení domácnosti, rekonstrukci bytu, vzdělání, koupi počítače nebo řešení nečekaných situací.
Nejběžnější jsou dva typy úvěrů – kontokorent a spotřebitelský úvěr. Každý z nich má jiné vlastnosti a je vhodný pro jiné účely.

Finanční polštář

Kontokorent je úvěr, který poskytují banky k běžnému účtu buď automaticky, nebo na požádání. Majiteli účtu umožňuje čerpat prostředky do určitého limitu, i když je na účtu fakticky nemá. Banka stanoví limit čerpání zpravidla podle výše příjmů nebo zůstatků na účtu. Kontokorent je opakovaný úvěr. Jakmile půjčenou částku člověk splatí, může jít opět do minusu, aniž by žádal banku o povolení.
Nesplácí se pravidelnými splátkami, ale vyčerpaná částka se automaticky strhne z toho, co přijde na účet. Maximální doba, dokdy je nutné půjčenou částku splatit, bývá šest nebo dvanáct měsíců a je uvedena ve smlouvě o využívání této služby. Na stejném místě je uvedena i úroková sazba.
Za poskytnutí se poplatky zpravidla neplatí. Kdyby však majitel účtu překročil povolený limit, banka si naúčtuje sankční úrok.
Zároveň jde o úvěr bezúčelový, což znamená, že zájemce ho může použít na cokoli, aniž by bance sděloval či dokládal účel. Poskytoval služby obvykle nepožaduje žádné zajištění. Jinými slovy není třeba poskytovat bance záruku ani mít ručitele.
„Kontokorent si lze představit jako stálou pohotovostní rezervu, zpravidla ve výši několika tisíc korun, která je k dispozici pro naléhavé případy a kterou musí zákazník splatit v krátké době,“ objasňuje podstatu služby Josef Libertín, manažer spotřebitelských úvěrů ve společnosti GE Money Bank.

Praktický příklad

Uveďme si příklad. Jan Novák má k bankovnímu účtu domluvený kontokorent ve výši deset tisíc korun. Ocitl se v situaci, kdy mu na účtu zbyly dva tisíce korun a do domácnosti přišla faktura na nedoplatek elektrického proudu ve výši osm tisíc korun. Spotřebitel může využít kontokorentu a fakturu zaplatit (2000 korun platí ze zůstatku na účtu a 6000 z kontokorentu). Jakmile přijde na účet výplata, půjčená částka 6000 korun plus úrok se z ní splatí a majitel účtu má kontokorent k dispozici opět v původní výši, tedy deset tisíc korun. Kdyby výplata na účet z nějakého důvodu nepřišla (například pro nemoc), dluh zůstává a bude uhrazen z nejbližšího příjmu.
Spotřebitelský úvěr poskytují bankovní i nebankovní instituce. Může jít přitom o úvěr bezúčelový nebo účelový.
Bezúčelový, jak napovídá sám název, je možné použít na cokoli. Jeho výši schvaluje poskytovatel na základě prověření schopnosti žadatele splácet. Poskytovatel půjčky může požadovat také zajištění úvěru ručitelem, pojištěním schopnosti splácet nebo u vyšších úvěrů movitým či nemovitým majetkem. Druhou variantou je účelový spotřebitelský úvěr, se kterým se nejčastěji setkáváme při nákupu zboží nebo služeb na splátky. Základní rozdíl je v tom, že peníze z účelového úvěru nejsou volně k dispozici. Buď jsou použity přímo na úhradu kupovaného zboží a služeb, nebo je nutné účel čerpání dokládat požadovaným způsobem, například fakturou.

Smluvní podmínky

Spotřebitelský úvěr bývá vyšší, může jít i o statisíce korun. Splatnost je krátkodobá i dlouhodobá, například desetiletá. Je vhodný, když domácnost potřebuje větší objem finančních prostředků. „Jakmile zákazník splatí jistinu i úrok, smluvní vztah zaniká. Pokud chce nový úvěr, musí o něj znovu požádat. V tom je rozdíl mezi kontokorentem a spotřebitelským úvěrem,“ vysvětluje problematiku Josef Libertín.
Upozornit bychom měli i na další typ úvěru, který v sobě kombinuje výhody kontokorentu a spotřebitelské půjčky. Je známý jako revolvingový. Jde o nezajištěnou spotřebitelskou půjčku, kterou lze čerpat opakovaně, jakmile je jistá část splacena.
Když si bereme půjčku, je vždy důležité si pečlivě přečíst smluvní podmínky. Dnes o tom učí už i děti ve škole, například v rámci osvětového projektu, s nímž se zájemci mohou seznámit na adrese www.rozumimepenezum.cz. Podílí se na něm GE Money Bank a sdružení AISIS.
Autorka spolupracuje s projektem Rozumíme penězům, který přispívá ke zvyšování finanční gramotnosti.

Je dobré vědět

Smlouva o poskytnutí úvěru by měla vždy obsahovat výši úvěru, dobu splatnosti, výši, počet a termíny splátek, stejně jako výši poplatků (mohou být účtovány za poskytnutí úvěru a vedení účtu). P Ve smlouvě nesmí chybět ani roční procentní sazba nákladů, která vyjadřuje všechny náklady na úvěr v procentech za rok. Je dobrým vodítkem pro posouzení výhodnosti úvěru a porovnání různých nabídek. P Dále v ní mají být uvedeny podmínky předčasného splacení, případně sankce za nedodržení smlouvy. U účelového úvěru je uvedeno, nač smí příjemce peníze použít.

„Kontokorent si lze představit jako stálou pohotovostní rezervu, zpravidla ve výši několika tisíc korun, která je k dispozici pro naléhavé případy.“

Ústecký deník | 27.4.2015 | Rubrika: Příloha – moje peníze – osobní finance | Strana: 53 | Autor: SVĚTLANA RYSKOVÁ | Téma: GE Money – strategie, rozhovory, citace

Další články autora

Podobné články

Nejnovější

DIP nebo penzijko, jak se rozhodnout?

První pilíře důchodového systému v ČR nás nutí si najít vlastní cestu tvořit kapitál na stáří. Nabídka produktů se státní podporou je dnes mnohem širší...

Jirka vysvětluje věci

Jirka vysvětluje věci je YouTube kanál Jiřího Burýška, na kterém můžete najít pořad stejného názvu obsahující desítky dílů o délce od několika minut až...

Pojištění majetku – povodeň a záplava

V dnešním článku se budeme věnovat pojistným rizikům skrývajícím se pod pojmy povodeň a záplava. Toto téma si zaslouží zvýšenou pozornost kvůli stále častějším extrémním...